поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ   Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագրի ինքնագնահատման մեկնարկային հանդիպումը

«Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման անկախ փորձագիտական խումբը ժամանել է ՎՊՀ

Ուսանողների հետ հանդիպմանը Էրազմուս+ միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրերին դիմելու գործընթացի վերաբերյալ

«Վերլիբրին անցնելն ինձ համար ավելի շուտ

բառերից ետ չմնալու ջանք է

Սեպտեմբերի 13-ին ՎՊՀ ՈՒԳԸ-ում անցկացվեցին նախագահի ընտրություններ

Շարունակվում են հանդիպումները ՎՊՀ տարբեր ֆակուլտետների առաջին կուրսեցիների հետ

Back to top