поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ աշխատակիցներին «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» 

Միջազգային համագործակցության նոր հնարավորություններ

ՎՊՀ հենակետային վարժարանը 2020-21 ուստարին դիմավորեց նոր մասնաշենքում

Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման նպատակով ներկայացվող դիմումների ժամկետի երկարաձգում

ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՐՏՈՒԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Հարգելի՛ ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ համաձայն ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-ն որոշմամբ

Back to top