поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2021Թ.  ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 04-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԻՍՏ

Գիտական խորհրդի նիստն անցկացվում է առցանց (օնլայն)  «ZOOM» հարթակով:

 

 

ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված թեկնածությունների ընտրություններ:

Զեկ.` համալսարանի ռեկտոր Ռ.Սահակյան

  1. Մագիստրատուրայի՝
  • «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
  • «Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ»,
  • «Ծրագրային ճարտարագիտություն» մասնագիտությունների

և բակալավրիատի

  • «Աշխարհագրություն» մասնագիտության ուսումնական պլանների քննարկում և հաստատում:

Զեկ.`ուսումնական աշխատանքների պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

 

                    

       Ծանոթություն.  - ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 2 օր    առաջ:

                             բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական- գիտ.- Գիտ.խորհուրդ –04.11.2021թ.:

                                                

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

25.10.2021թ.

 

Ց     ՈՒ     Ց     Ա     Կ

2021Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-Ի  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԻ ՎՊՀ-Ի ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ԱՆՁԱՆՑ

 

Հ/Հ

Ազգանուն, անուն

Ծննդյան թիվ

Աշխատավ. և զբաղեցրած պաշտոնը

Գիտական աստ. և կոչումը

Գիտ. մանկ.

Ո±ր տեղի համար է դիմել

ԲՆԱԿԱՆ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԵՆ

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Գևորգյան Անուշ

 

Կյուրեղյան Արմենուհի

 

 

Ղազարյան Հրաչիկ

1968թ.

 

1963թ.

 

 

1939թ.

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ   

 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր   

կ.գ.թ., դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.,

 դոցենտ

 

ք.գ.դ.,

պրոֆեսոր

28

 

 

28

 

 

 

40

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

ԲՆԱԿԱՆ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԵՆ

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

Գևորգյան Անուշ

 

Կյուրեղյան Արմենուհի

 

 

Ղազարյան Հրաչիկ

1968թ.

 

1963թ.

 

 

1939թ.

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ   

 

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

 

Քիմիայի և կենսաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր   

կ.գ.թ., դոցենտ

 

ֆմ.գ.թ.,

 դոցենտ

 

ք.գ.դ.,

պրոֆեսոր

28

 

 

28

 

 

 

40

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏի ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԵՆ

4.

 

 

5.

Միրզոյան Վանանե

 

 

Հարությունյան Արմեն

1978թ.

 

1971թ.

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  դոցենտ

 

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  դոցենտ

հ.գ.թ., դոցենտ

 

մ.գ.թ., դոցենտ

 

17

 

 

23

 ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

6.

Հարությունյան Վիկտորյա

 

 

1963թ.

 

 Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի  վարիչ, դոցենտ

 

 

 

տնտ.գ.թ., դոցենտ

 

 

21

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

7.

 

8.

Վիրաբյան Մարտուն

 

Նազարյան Վաղինակ

1958թ.

 

1977թ.

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի դոցենտ

 

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի ասիստենտ

տեխ.գ.թ., դոցենտ

մ.գ.թ., դոցենտ

26

 

18

ՎՊՀ ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ Է

9.

 

 

Սարգսյան Հովիկ

1966թ.

Արվեստի և սպորտի ամբիոնի ամբիոնի  դոցենտ

դոցենտ

 

 

29

 ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏի ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԵՆ

10.

 

 

11.

Բաբայան Սոֆյա

 

 

Վարդանյան Լուսիկ

1946թ.

 

1962թ.

«Օտար լեզուների և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

 

«Օտար լեզուների և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

 

51

 

 

22

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

12.

 

13.

Դանիելյան Տարոն

 

Հարությունյան Հասմիկ

 

1977թ.

 

1965թ.

«Հայոց լեզվի և գրականությաւն» ամբիոնի դոցենտ

 

«Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

բ.գ.թ., դոցենտ

 

բ.գ.թ.,

 դոցենտ

14

 

27

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

14.

 

15.

Աղաջանյան Սամվել

 

Մելիքյան Արթուր

1971թ.

 

 

1972թ.

«Պատմություն»   ամբիոնի  դոցենտ, հենակետ.վարժ.տնօրեն

 

«Պատմություն»   ամբիոնի  դոցենտ

պ.գ.թ., դոցենտ

պ.գ.թ., դոցենտ

 

21

 

 

20

ՎՊՀ ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԵՆ

10.

 

 

11.

Բաբայան Սոֆյա

 

 

Վարդանյան Լուսիկ

1946թ.

 

1962թ.

«Օտար լեզուների և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

 

«Օտար լեզուների և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

բ.գ.թ., դոցենտ

 

 

51

 

 

22

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

12.

 

13.

Դանիելյան Տարոն

 

Հարությունյան Հասմիկ

 

1977թ.

 

1965թ.

«Հայոց լեզվի և գրականությաւն» ամբիոնի դոցենտ

 

«Հայոց լեզվի և գրականության» ամբիոնի դոցենտ

բ.գ.թ., դոցենտ

 

բ.գ.թ.,

 դոցենտ

14

 

27

ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

14.

 

15.

Աղաջանյան Սամվել

 

Մելիքյան Արթուր

1971թ.

 

 

1972թ.

«Պատմություն»   ամբիոնի  դոցենտ, հենակետ.վարժ.տնօրեն

 

«Պատմություն»   ամբիոնի  դոցենտ

պ.գ.թ., դոցենտ

պ.գ.թ., դոցենտ

 

21

 

 

20

ՎՊՀ ՎՊՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի կազմի համար առաջադրված անձանց թեկնածությունների

                                                             

 

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                       Ս. Ս.  ԲԵԺԱՆՅԱՆ

 

25.10.2021թ.

Back to top