поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի կենսաբանության ամբիոնի դասախոսներ՝ կ. գ. դ., պրոֆեսոր  Զ. Ս. Վարդանյանը, գ. գ. թ., դոցենտ Լ. Ե. Բայրամյանը և կ. գ. թ., դոցենտ Գ. Ռ. Սահակյանը մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության Կեմերովո քաղաքում Արևմտա-սիբիրական գիտական կենտրոնի կազմակերպած «Գիտատեխնիկական առաջընթացի զարգացման ակտուալ և հեռանկարային ուղղությունները» թեմայով միջազգային գիտագործնական համաժողովին,  ներկայացրել  "Количественные показатели хлорофилла в стеблях некоторых съедобных диких растений" վերնագրով գիտական հոդվածը, որում ամփոփված են ՎՊՀ բնագիտական համալիր լաբորատորիայում իրենց կատարած հետազոտությունների արդյունքները:

Աշխատանքը հայտարարված մրցույթում մի քանի տասնյակ աշխատանքների մեջ արժանացել է առաջին մրցանակի, իսկ հեղինակները պարգևատրվել են 1-ին կարգի դիպլոմով:

Back to top