поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Փետրվարի 21-ին տեղի ունեցած ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստում, ի շարս այլ հարցերի, քննարկվեց ՎՊՀ ռեկտորի թափուր պաշտոնի թեկնածուների գրանցման հարցը:

Քննարկումների արդյունքում պաշտոնապես գրանցվեցին ՎՊՀ ռեկտորի պաշտոնի 5 թեկնածուներ:

Թեկնածուների և նրանց ներկայացրած՝ բուհի առաջիկա 5 տարիների զարգացման ռազմավարության վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությանը կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.

Արմեն Ծատուրյան ինքնակենսագրություն

Արմեն Ծատուրյան ՎՊՀ զարգացման ռազմավարություն

Զարուհի Վարդանյան ինքնակենսագրություն

Զարուհի  Վարդանյան ՎՊՀ զարգացման ռազմավարություն

Ռուբիկ  Դալլաքյան ինքնակենսագրություն

Ռուբիկ Դալլաքյան ՎՊՀ զարգացման ռազմավարություն

Ռուստամ Սահակյան Ինքնակենսագրություն

Ռուստամ Սահակյան ՎՊՀ զարգացման ռազմավարություն

Ստեփան  Ստեփանյանց ինքնակենսագրություն

Ստեփան Ստեփանյանց ՎՊՀ զարգացման ռազմավարություն

Back to top