поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցավ   Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ – Հայաստան «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության կրթական ծրագրի ինքնագնահատման մեկնարկային հանդիպումը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է  ՏՏ արագ փոփոխվող շուկայում մասնագետների պահանջարկի ուսումնասիրություն, այլ բուհերի առաջատար փորձի համեմատություն և ներդնում, կրթական ծրագրի որակի բարելավում:

Հանդիպման ընթացքում կատարվեց դերաբաշխում և  աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն:

 

Դիանա Դալլաքյան

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն, IV կուրս

Back to top