поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ «Կենսաբանաքիմիական» և  «Ֆիզիակամաթեմատիկական» ֆակուլտետների առաջին կուրսի ուսանողներն են:

Ձեզ հաջող և արդյունավետ ուսումնական տարի, սիրելի′ համալսարանականներ:

Back to top