поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ բակալավրիատի ծրագրով այս տարի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետն ավարտեց 33 ուսանող՝ «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտություններով:

Երեք մասնագիտություններից կարմիր դիպլոմի է արժանացել 12 ուսանող (յուրաքանչյուր մասնագիտությունից՝ չորս հոգի): Ֆակուլտետն ավարտած տղաների մի մասը մոտ օրերս կմեկնի պարտադիր զինվորական ծառայության. նրանց շարքերում ունենք նաև կարմիր դիպլոմով ավարտած ուսանող:

Ֆակուլտետի դեկան Հերմինե Գրիգորյանի փոխանցմամբ՝ շրջանավարտների մեծ մասը արդեն ունի հիմնական աշխատանք:

                                                                                                             Սեփ. լրատվություն

Back to top