поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողները պաշտպանում են դիպլոմային աշխատանքները: Հանձնաժողովի նախագահն է Շիրակի պետական համալսարանից հրավիրված  բ. գ. թ., դոցենտ Նազելի Ավետիսյանը, որը ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման և գործատուների հետ համագործակցության կենտրոնի փոխտնօրենն է:

Դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանությանը ներկա են աշխատանքների ղեկավարները, բանասիրական ֆակուլտետի դեկանը:

Back to top