поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՎՊՀ  օտար լեզուների ամբիոնին կից գործող ռեսուրս կենտրոնը շուրջ 2 տարի կազմակերպում է անգլերենի դասընթացներ

Նոյեմբերի 8-ին  ՎՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպել էր գիտական նստաշրջան՝ զեկուցումների ազատ թեմատիկայով, առկա և հեռակա մասնակցության ձևերով

ՎՊՀ գիտխորհրդի հոկտեմբերի 31-ի նիստի օրակարգը միաձայն հաստատելուց հետո գիտքարտուղար Սեդա Բեժանյանը ներկայացրեց խորհրդի 2019-2020 ուստարվա աշխատանքային պլանի շուրջ ստացված առաջարկությունները

Նոյեմբերի 3-5-ը Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ ուսանողական միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Արցախի մայր բուհի հիմնադրման 50-ամյակին

ՎՊՀ փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, ի. գ. թ., դոցենտ Քրիստինե Ղազարյանը և պատմության ամբիոնի դասախոս, պ. գ. թ., դոցենտ  Մարիա Բրուտյանը մասնակցեցին «Բաց կրթական ռեսուրսներ» թեմայով աշխատաժողովին 

ՎՊՀ ՈւԳԸ և բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի ջանքերով հերթական անգամ կայացավ ինտելեկտուալ խաղ-ստուգատես

Back to top