поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Մագիստրատուրա ՝  հեռակա ուսուցմամբ

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով հետևյալ մասնագիտություններով.

Դասիչը

Մասնագիտությունը,

Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության տեղերը

Ուսման վարձավճարը

/հազար դրամ/

031301.00.7 Հոգեբանություն

031301.00.07.7 Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն

15

280

052201.00.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

052201.01.7 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

15

280

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 1-ից 30-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1700:

Դիմորդները ընդունող հանձնաժողով են ներկյացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. մագիստրատուրայի ընդունելության դիմում-հայտ` Համալսարանի ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում),
  2. բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմի և նրա հավելվածի բնագրերն ու պատճենները,
  3. երաշխավորություն ֆակուլտետի գիտաուսումնամեթոդական խորհրդից (նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները չեն ներկայացնում),
  4. նախորդ տարիների շրջանավարտները, պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորացրվածներն ու այլ բուհի շրջանավարտները ներկայացնում են տեղեկանք միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ,
  5. ինքնակենսագրություն (CV),
  6. անձնագրի պատճեն,
  7. 3 լուսանկար (3x4 չափի),
  8. հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում):

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (077) 94 63 87 հեռախոսահամարով կամ այցելել ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, Վանաձորի պետական համալսարան:


ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգ

Մագիստրանտի պայմանագիր (անվճար)

Մագիստրանտի պայմանագիր (վճարովի  ըստ ամիսների)

Մագիստրանտի պայմանագիր (վճարովի ըստ կիսամյակների)

Back to top