поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (Սիրելի՛ առաջին կուրսեցիներ...)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ (ՀԵՌԱԿԱ) 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Դասիչը

Մասնագիտությունը, Կրթական ծրագիրը

Ընդունելության մրցութային քննությունները

Աստղանիշով (*) մրցութային առարկաները

Ընդունելության տեղերը

ՈՒսման վարձավճարը

1

2

3

4

5

6

7

011301.00.6.Ընդհանուր մանկավարժություն

 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ*

 

40

320

 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ*

 

25

280

011401.00.6,Մասնագիտական մանկավարժություն

 

011401.01.6  Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք*կամ Ֆ*

 

20

280

 

011401.02.6 Քիմիա

Ք(գ)

Կ* կամ Ֆ*

 

15

280

 

011401.05.6  Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ*

 

15

280

 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

ԸՖՊ

Կ*

 

25

280

 

011401.18.6 Պատմություն

ՀՊ (գ)

ԸՊ (գ)* կամ Օտլ *

 

20

280

 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ (գ)

 

 

20

280

 

011401.20.6  Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

 

 

20

280

 

011401.21.6  Անգլերեն լեզու և գրականություն

Ալգ (գ)

 

 

20

320

031301.00.6.Հոգեբանություն

 

031301.01.6 Հոգեբանություն

Հլգ (գ)

Օտլ * կամ Կ*

 

25

280

041301.00.6.Կառավարում

 

041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/

Մ(գ)

Հլգ*

Օտլ *

40

320

042101.00.6.Իրավագիտություն

 

042101.01.6 Իրավագիտություն

ՀՊ(գ)

Հլգ*

Օտլ *

41

480

052201.00.6.Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

 

 

 

 

 

 

052201.01.6.Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Կ(գ)կամ Ք(գ)

Ֆ*

 

15

280

061101.00.6.Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ* կամ Անգլ*

 

25

280

092301.00.6.Սոցիալական աշխատանք

 

092301.01.6.Սոցիալական աշխատանք

Հլգ(գ)

Օտլ*

 

15

280

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ ընդունող հանձնաժողով, զանգահարել (0322)4-22-28,

077-94-63-87 (Viber, WhatsApp) հեռախոսահամարներով:

 

ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՎՃԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

«ԳԾԱՆԿԱՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ  

«ԳԾԱՆԿԱՐ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

«ՆԵՍԿ ԵՎ ԵՐԳ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ  

«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Ընդունելության մրցութային առարկայի քննությունից հավասար միավորների դեպքում առավելություն է տրվում հետևյալ հերթականությամբ (տե´ս 2020-2021 ուստարվա ընդունելության կարգի V.64-րդ կետը):

 

Ներբուհական մասնագիտական առարկայական քննությունների ծրագրերը

Դիմորդների քանակն ըստ մասնագիտությունների

Back to top