поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քոլեջում 2018-2019 թթ. կատարվում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով 

Մասնագիտություններ

կրթության

հիմքը

Ուսման

տևողությունը

 

Տարեկան

վարձը

Գործավարություն` օտար լեզվի 

խորացված իմացությամբ 

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

9-ամյա

4 տարի

 

Գործավարություն` օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ /միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

12-ամյա

3 տարի

 

 

Հաշվապահական հաշվառում*

12-ամյա

3 տարի

120000 դրամ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

9-ամյա

4 տարի

 

Սպասարկման կազմակերպում               

 

12-ամյա

2տարի

 

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված 

համակարգերի ծրագրային ապահովում

12-ամյա

3 տարի

 

 

Հաշվապահական հաշվառում

9-ամյա

3 տարի

 

 * Այս մասնագիտության գծով գործում է նաև հեռակա ուսուցում:

Back to top