поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

Վարժարանում դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են հուլիսի 8-ից օգոստոսի 20-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 1000-1500, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 ՎԱՐԺԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԿԱՎՈՐ է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ.

  1. Ծննդյան վկայականի պատճեն (2 հատ),
  2. Ավարտական վկայականը և 2 հատ պատճեն,
  3. 2 լուսանկար` 3X4 չափսի
  4. Դիմում-հայտը լրացվում է տեղում։

ՎԱՐԺԱՐԱՆՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՆՎՃԱՐ է: ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ ՀՀ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՒՀ, ՍԱԿԱՅՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ Է, ՈՐ ԴԻՄԵՆ ՎՊՀ:

Վարժարանում գործում  են հետևյալ հոսքերը

  1. Հայոց լեզու և պատմություն
  2. Հայոց լեզու և անգլերեն
  3. Հայոց լեզու և ռուսաց լեզու
  4. Ֆիզիկա և մաթեմատիկա (ինֆորմատիկա)
  5. Քիմիա և կենսաբանություն
  6. Տնտեսագիտական

Back to top