поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը կազմակերպում է յուրաքանչյուր ուս. տարվա ընդունելության քննությունների նախապատրաստական  դասընթացներ:

Դասընթացները կազմակերպվում են 8 ամիս տևողությամբ, շաբաթական երկու անգամ հետևյալ առարկաներից.

 • հայոց լեզու,
 • հայ գրականություն,
 • ռուսաց լեզու,
 • ռուս գրականություն,
 • անգլերեն լեզու,
 • հայ ժողովրդի պատմություն,
 • ընդհանուր պատմություն,
 • աշխարհագրություն,
 • մաթեմատիկա,
 • ֆիզիկա,
 • քիմիա,
 • կենսաբանություն: 

Դասընթացն ավարտած և ՎՊՀ ընդունված ունկնդիրներին տրվում են առավելություններ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ  կրթական բարեփոխումների, համագործակցության  և կապերի բաժիններ,

 հեռ.`   (0322) 4-18-53, հասցե`Տիգրան Մեծի 36,

 էլեկտրոնային հասցե` foreign @vspi.am:

Back to top