поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՑՈՒՑԱԿ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

Հ/Հ

Ազգանունը,  Անունը

Զբաղեցրած պաշտոնը

1.     

Թումանյան       Սուսաննա

ուսումնական  աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ռեկտորի պաշտոնակատար

2.     

Առաքելյան     Աշոտ

մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

3.     

Առուստամյան Կարինե

ռուսաց լեզվի ամբիոնի  վարիչ

4.     

Ավագիմյան      Ռոդիկ

հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

5.     

Ղուկասյան Ղուկաս

գլխավոր հաշվապահի պաշտոնակատար

6.     

Բեժանյան         Սեդա

գիտական քարտուղար, գիտական  խորհրդի  քարտուղար

7.     

Գրիգորյան       Հերմինե

ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

8.     

Գևորգյան         Անուշ

ուսումնամեթոդական վարչության պետ

9.     

Գևորգյան         Պարգև

մանկավարժության  ամբիոնի վարիչ

10.   

Եդոյան             Ռաֆիկ

կենսաբանության  ամբիոնի պրոֆեսոր

11.   

Եթիմյան           Գագիկ

փիլիսոփայության  և  քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

12.   

Էվոյան        Զավեն

ֆիզիկակական դաստիարակության  և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի վարիչ

13.   

Էքսուզյան  Սուրեն

ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների  և  մոդելավորման ամբիոնի  դոցենտ

14.   

Կոստանդյան Լուսինե

պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանի 

15.   

Հակոբյան  Հայկուհի

արվեստի ամբիոնի վարիչ

16.   

Հարությունյան Վիկտորյա

տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ

17.   

Հարությունյան  Հասմիկ

հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

18.   

Հովհաննիսյան  Մարիետա

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրս

19.   

Հովհաննիսյան  Նարեկ

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրս

20.   

Ղազարյան        Արմինե

քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

21.   

Ղազարյան   Քրիստինե

իրավաբանական բաժնի պետ

22.   

Մարկոսյան     Սվետլանա

«Դեղագործական քիմիա»  մասնագիտության  2-րդ կուրս

23.   

Մելիքյան          Արթուր

գրադարանի տնօրեն

24.   

Մելիքյան          Նարինե

«Կենսաբանություն»  մասնագիտության  2-րդ կուրս

25.   

Մովսիսյան        Ֆելիքս

պատմության  ամբիոնի վարիչ

26.   

Նիկողոսյան   Լուսինե

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության  3-րդ կուրս

27.   

Շահվերդյան Թերեզա

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

28.   

Պետրոսյան  Գայանե

«Կառավարում» մասնագիտության  2-րդ կուրս

29.   

Պետրոսյան  Ռուզաննա

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության      2-րդ կուրս

30.   

Պողոսյան         Ալբերտ

բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

31.   

Պոստոլոկյան   Անժելա

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության  մագիստրատուրա  2-րդ կուրս

32.   

Սահակյան  Տաթևիկ

«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրս

33.   

Սանթոյան    Արեն

գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

34.   

Սարգսյան  Սեդա

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության      2-րդ կուրս

35.   

Վարդանյան     Զարուհի

կենսաբանաքիմիական  ֆակուլտետի դեկան

36.   

Վարդանյան     Լուսիկ

օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

37.   

Վիրաբյան        Մարտուն

տնտեսական մասի վարիչ

38.   

Փարսադանյան Սմբատ

ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

39.   

Փիլոյան            Վալերի

գրականության ամբիոնի վարիչի 

Back to top