поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Քարտադարան

Համալրված գրականություն

ՎՊՀ էլեկտրոնային գրադարան

ԱՌՑԱՆՑ ԱՆՎՃԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ  ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ

Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը բուհի հետ Երևանից տեղափոխվել է` ունենալով շուրջ 110 հազար միավոր գրականություն:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը ստեղծվել է 1969 թ. հունիսի 9-ին՝ որպես Հայկական պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտի հիմքի վրա ձևավորված Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանում: Հիմնադրման պահից գրադարանի տնօրեններ են եղել Վլադիկ Մարտիրոսյանը (1969-1994 թ.թ.), Քրիստինե Զատիկյանը (1994-2007 թ.թ.), (բ.գ.թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյանը 2007-2013 թ.թ.): 2013 թ.-ից մինչ օրս գրադարանի տնօրենն է պ.գ.թ., դոցենտ Արթուր Տիգրանի Մելիքյանը:

Հիմնադրման պահին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 110 հազար միավոր գիրք: Տասնամյակների ընթացքում գրաֆոնդը նշանակալից փոփոխություններ է ապրել. Մի կողմից այն զտվել է, մյուս կողմից՝ համալրվել գիտակրթական պահանջներին համապատասխան նոր գրականությամբ: Ներկայումս գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 137.000 միավոր գիրք, որի գրեթե կեսը ուսումնագիտական են: 

Գրադարանն ունի մեկ ընթերցասրահ, որտեղ միաժամանակ կարող են սպասարկվել ավելի քան 60 ընթերցողներ: Գրադարանն ունի նաև 6 մասնագիտական կաբինետներ (պատմության, օտար լեզուների, հայոց լեզվի և գրականության, մանկավարժության և հոգեբանության, լրագրության, տնտեսագիտության և աշխարհագրության) ավելի քան 3460 միավոր գրականությամբ:

Գրադարանի հնատիպ գրականության բաժինն ունի 2519 միավոր հնատիպ և  արժեքավոր գրքեր:

Գրադարանը ստանում է 10 թերթ (8-ը հայալեզու, 2-ը՝ ռուսալեզու) և 12 անուն ամսագիր (5-ը հայալեզու, 7-ը՝ ռուսալեզու):

Գրադարանի ֆոնդը համալրվում է ՎՊՀ-ի բյուջեից հատկացված միջոցներով գնման, ինչպես նաև այլ բուհերի, հրատարակչությունների, օտարերկրյա դեսպանությունների, անհատ քաղաքացիների ու հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարվող նվիրատվությունների շնորհիվ: Գրականության յուրաքանչյուր նոր խմբաքանակի մասին իրազեկվում է համալսարանի էլեկտրոնային կայքի և «Վանաձորի պետական համալսարան» հանդեսում զետեղված «Մատենագիտական տեղեկատու»-ի միջոցով:

2015 թ.-ից գործում է լոկալ էլեկտրոնային գրադարանը, որի համալրումը շարունակական գործընթաց է: Այն պարունակում է 53 մասնագիտությունների հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ավելի քան 10.000 գրքեր:

Գրադարանը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.

  • սպասարկման
  • համալրման և մշակման
  • մատենագիտության
  • լոկալ էլեկտրոնային գրադարանի:

Ով կարող է օգտվել գրադարանից

Գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն Վանաձորի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները, աշխատակիցները, համալսարանի հենակետային վարժարանի ուսուցիչներն ու աշակերտները,  համալսարանի քոլեջի ուսուցիչներն ու աշակերտները: Այլ բուհերի ուսանողներն ու անհատ քաղաքացիները գրադարանից կարող են օգտվել միայն տնօրինության թույլտվությամբ:

Ինչպես դառնալ բաժանորդ 

Գրադարանի բաժանորդ դառնալու համար բաժանորդը պարտավոր է անձնական հետախոսահամարից զատ սպասարկման բաժին ներկայացնել նաև հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • անձնագրի պատճեն
  • մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի

Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներն ու աշխատակիցները գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել իրենց աշխատանքային պայմանագրի տևողության ընթացքում, բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանողները, հայցորդներն ու ասպիրանտները՝ իրենց ուսումնառության ողջ ընթացքում:

Գրքի պատվերը կատարվում է կամ տեղում, կամ էլ առցանց ( online եղանակով):

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութեր բաժանորդին տրվում է առավելագույնը մեկ ուսումնական տարվա տևողությամբ: Ուսումնական տարվա վերջին գիրքը ենթակա է վերադարձման:

Բաժանորդը կարող է իր ձեռքին ունենալ առավելագույնը 7 գիրք

Ընթերցասրահից գիրք դուրս չի տրվում:

Գիրքը կամ տպագիր այլ նյութերը փչացնողը ենթակա է պատասխանատվության:

Գիրքը կորցնողը պարտավոր է վերականգնել նույն գիրքը կամ դրա փոխարեն վերադարձնել տասնապատիկ արժեքի այլ գիրք (գրքեր):

Ընթերցողը պարտավոր է լռություն պահպանել գրադարանում և ընթերցասրահում: 

2017-2018 ուսումնական տարվանից գործում է էլեկտրանային քարտարանի ծրագիրը: Էլեկտրանային քարտարանից օգտվելու կամ գրքի հեռահար պատվերի համար անհրաժեշտ է լինել գրադարանի բաժանորդ:

Գրքի էլէկտրո­նա­յին պատվերն իրա­կա­­­նացնելու համար պետք է մուտք գործել հա­մալսարանի կայք՝  http://www.vsu.am/, գրադարանի էջ, ակտիվացնել աջ անկյունի Քարտադարան սեղմակը, այնուհետև Բաժանորդներ հղմանը սեղմելով՝ բացված պատուհանում մուտքագրել Օգտագործող և Գաղտնագիր  բաժինների  անհատական տվյալները: Այս քայլերը հաջողությամբ կատարելուց հետո կբացվի ընթերցողի անձնական էլեկտրոնային քարտը, որում հատուկ սեղմակների միջոցով բաժանորդը կարող է պատվիրել նոր գիրք՝ փնտրումը կատարելով ըստ հեղինակի, վերնագրի, մասնագիտական դասիչի և գույքահամարի, տեսնել իր պատվիրած, վերցրած և հանձնած գրքերի ցանկերը:

Էլեկտրոնային քարտարանից օգտվելու կարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ուղեցույց-բուկլետից կամ տեղում: 

Լոկալ էլեկտրոնային գրադարանից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դառնալ նրա բաժանորդ: Էլեկտրոնային գրադարան մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է աջ անկյունում սեղմել ,,գրանցվել,, կոճակին և բացվող պատուհանում նշել անհատական տվյալները և գաղտնաբառը: Բացելով իրեն հետաքրքրող բաժինը՝ ընթերցողը կարող է փնտրել իրեն հետաքրքրող գիրքը՝ համապատասխան պատուհանում նշելով գրքի վերնագիրը կամ հեղինակի անուն ազգանունը: 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2019Թ. ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ. ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՎՊՀ գրադարան

Հեռ. 41854 (41855) 151

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

 

Back to top