поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Քարտադարան

Համալրված գրականություն

ՎՊՀ էլեկտրոնային գրադարան

ԱՌՑԱՆՑ ԱՆՎՃԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ԵՎ  ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐ

Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանը բուհի հետ Երևանից տեղափոխվել է` ունենալով շուրջ 110 հազար միավոր գրականություն:

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրադարանն ստեղծվել է 1969 թ. հունիսի 9-ին՝ որպես Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի կառուցվածքային ստորաբաժանում:

Գրադարանը ղեկավարել են Վլադիկ Մարտիրոսյանը (1969-1994 թթ.), Քրիստինե Զատիկյանը (1994-2007 թթ.), (բ. գ. թ., դոցենտ Վալերի Փիլոյանը (2007-2013 թթ.), պ. գ. թ., դոցենտ Արթուր Մելիքյանը (2013-2020 թթ.): 2020 թ. գրադարանի վարիչն է Գոհար Գաբոյանը:

Հիմնադրման պահին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 110 հազար միավոր գիրք: Տասնամյակների ընթացքում գրաֆոնդը էական փոփոխություններ է կրել. մի կողմից այն զտվել է, մյուս կողմից՝ համալրվել գիտակրթական պահանջներին համապատասխան նոր գրականությամբ: Ներկայում գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է ավելի քան 138.000 միավոր գիրք, որի գրեթե կեսը ուսումնագիտական է: 

Գրադարանում առկա ավելի քան 2000 հնատիպ և արժեքավոր գրքերը պահվում են հատուկ պայմաններում և առանձնացված ֆոնդում:

Գրադարանի հավաքածուները համալրվում են համալսարանի բյուջեից հատկացված միջոցներով գնման, ինչպես նաև այլ բուհերի, հրատարակչությունների, օտարերկրյա դեսպանությունների, անհատ քաղաքացիների ու հասարակական կազմակերպությունների կողմից կատարվող նվիրատվությունների շնորհիվ:

Գրադարանը բաժանորդագրության միջոցով ստանում է պարբերական հրատարակություններ: 2020 թ. ուստարվանից գրադարանը բաժանորդագրված է նաև «Իրտեկ» էլեկտրոնային իրավական-տեղեկատվական համակարգին:

Գրադարանն ունի մեկ ընթերցասրահ՝ մոտ 3000 միավոր գրականությամբ, որտեղ միաժամանակ կարող են սպասարկվել 60 ընթերցողներ: Գրադարանային ծառայությունների արդիականացման շրջանակներում ընթերցասրահը համալրվել է ինտերնետ հասանելիություն ապահովող համակարգիչներով, տեղադրված է տեսապրոյեկտոր, գործում է անվճար վայֆայ (WiFi) կապ:

Գիրքը պատվիրվում է էլեկտրոնային պահանջաթերթիկի միջոցով: Այն իրականացվում է 2017 թ. գործող էլեկտրոնային քարտադարանի և գրքի հեռահար պատվերի ծրագրի շնորհիվ: Վերջինս ստեղծվել է բուհի միջոցներով և մեր գրադարանի պահանջներին համապատասխան հնարավորություններով: Էլեկտրոնային քարտադարանից օգտվելու կարգին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ ուղեցույց-բուկլետից կամ տեղում: 

2015 թ. գործում է ՎՊՀ էլեկտրոնային գրադարանը: Այն պարունակում է 53 մասնագիտությունների հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ավելի քան 10.000 գիրք:

ՎՊՀ-ի գրադարանի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողները, ասպիրանտներն ու հայցորդները, աշխատակիցները, ՎՊՀ քոլեջի ուսուցիչներն ու սովորողները, ՎՊՀ հենակետային վարժարանի ուսուցիչներն ու աշակերտները (վերջիններս գրադարանավարի միջոցով):

Այլ բուհերի ուսանողներն ու անհատ քաղաքացիները կարող են օգտվել գրադարանի ծառայություններից գրադարանի ղեկավարության թույլտվութամբ:

Գրադարանը պարբերաբար կազմակերպում է ուսումնաճանաչողական սեմինար-հանդիպումներ, գիտամշակութային ուղղվածությամբ միջոցառումներ, համագործակցում հանրապետական ու բուհական գրադարանների և հրատարակչությունների հետ:

 

ՎՊՀ գրադարան

Հեռ. 41854 (41855) 151

Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

 

 

Back to top