поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 2014 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Նվիրված Հ. Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին

Վանաձոր: 2014

 Բովանդակություն

III-ая международная конференция

Язык и литература в контексте межкультурной коммуникации

Ванадзор: 2014

 Բովանդակություն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ IV ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ (միջազգային մասնակցությամբ)

«Ձեռքբերումներ և խնդիրներ»

Հոկտեմբերի 7-11, 2014թ., Երևան-Վանաձոր

Բովանդակություն

Back to top