поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 2013 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Նվիրված պրոֆեսոր ԳՈՒՐԳԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 60-ամյակին
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

Վանաձոր: 2013

 Բովանդակություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Գիտաժողովը նվիրված է հայ գրատպության 500-ամյակին

Վանաձոր: 2013

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Գիտաժողովը նվիրված է ԺԱՆ-ԺԱԿ ՌՈՒՍՈՅԻ ծննդյան 300-ամյակին
Վանաձոր: 2013

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձոր: 2013

 Բովանդակություն

Back to top