поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Ա (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿ)
Վանաձոր: 2011

Ժողովածուն ամփոփում է 2010 թ. դեկտեմբերի 11-ին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցած հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր:

 Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ
Վանաձոր: 2011

Մովսես Խորենացու 1600-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

25 նոյեմբերի 2010թ. Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 2-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Վանաձոր: 2011

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2010թ. հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած հանրապետական ուսանողական 2-րդ գիտաժողովի նյութերը

Բովանդակություն

ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔՆԵՐ 2

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 75-ԱՄՅԱԿԻՆ
Վանաձոր: 2011

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Վանաձոր: 2011

 Բովանդակություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձոր: 2011

 Բովանդակություն

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վանաձոր: 2011

 Բովանդակություն

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Բ (հասարակագիտական պրակ)

Ժողովածուն ամփոփում է 2010 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցած հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութերը

Վանաձոր: 2011

 Բովանդակություն

Back to top