поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Ղազարոս Աղայանի ծննդյան 170-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով
Վանաձոր: 2010

Ժողովածուն բովանդակում է 2010 թ. նոյեմբերի 5-ին Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցած հանրապետական գիտաժողովի մանկավարժա-մեթոդական բնույթի նյութեր:

 Բովանդակություն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
Վանաձոր: 2010

Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր

 Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
Վանաձոր: 2010

ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի հետ համատեղ Վանաձորի Հովհ.Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2010թ. նոյեմբերի 19-ին կայացած գիտաժողովի նյութեր

 Բովանդակություն

 

Back to top