поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
(Նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին)

Վանաձոր: 2009

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2009 թ. հոկտեմբերի 24-ին կայացած հանրապետական գիտաժողովի նյութերը` նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին:

 Բովանդակություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Նվիված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին /
Ա ՊՐԱԿ (հասարակագիտական)/

Վանաձոր: 2009

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2009 թ. նոյեմբերի 14-ին կայացած միջազգային գիտաժողովի նյութերը:

Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին
Վանաձոր: 2009

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2009 թ. նոյեմբերի 7-ին կայացած հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութերը:

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ
Վանաձոր: 2009

Նվիրվում է ՙՄիացյալ և Անկախ Հայաստանի անկախության մասին՚ հռչակագրի 90 և Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակներին

 Բովանդակություն

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Նվիրված ՎՊՄԻ հիմնադրման 40-ամյակին
Վանաձոր: 2009

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2009 թ. հոկտեմբերի 31-ին տեղի ունեցած հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի նյութերը:

 Բովանդակություն

Back to top