поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -1 պրակ Ա

Վանաձոր: 2007

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2006թ. անցկացված միջբուհական գիտաժողովի նյութերը:

Բովանդակություն

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -1 պրակ Բ

Վանաձոր: 2007

Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2006թ. անցկացված հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի նյութերը:

Բովանդակություն

ԲԱՆԲԵՐ 1: Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնօգտագործման արդի խնդիրները և հեռանկարները (Գիտագործնական նյութերի ժողովածու)
Վանաձոր: 2007


Ժողովածուն ամփոփում է Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներին և զարգացման հեռանկարներին նվիրված գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերը: Գիտական հետազոտությունների արդյունքում վերհանվում են վերջին երկու տասնամյակներում մարզում ի հայտ եկած խնդիրները, տրվում են դրանց լուծման ուղիները, որոնք կօգնեն վերականգնել և զարգացնել տնտեսությունը,ճիշտ գնահատել և պահպանել մարզի պատմամշակութային արժեքները:

 Բովանդակություն

 

Back to top