поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2017 թ. գիտական նյութերի ժողովածուներ

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
6-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Երևան 2017

 Բովանդակություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ԼԵԶՈՒ, ԽՈՍՔ, ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան 2017

 Բովանդակություն

ՎՊՀ-ում կայացած միջազգային գիտաժողովի արձագանքներից

            2017 թվականին Վանաձորի պետական համալսարանում կայացավ միջազգային ներկայանալի գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ակադեմիկոս, փիլիսոփա-լեզվաբան Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին: Գիտաժողովի համբավը սփռվեց համալսարանի պատերից շատ հեռու, որին արձագանքեցին տարբեր երկրներից, իսկ մեր հանրապետությունում, ի թիվս այլոց, հետաքրքիր զրույց անցկացրեց «ՎԷՄ» ռադիոկայանը, որտեղ բանասիրական գիտությունների թեկնածուներ Աշոտ Աբրահամյանը և Դավիթ Գյուլզատյանը, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Դավիթ Մոսինյանը «Ակունք» ռադիոհանդեսի հեղինակ, լրագրող Հասմիկ Գուլակյանի ուղղորդմամբ ներկայացրին Էդուարդ Աթայան մարդուն և գիտնականին, ինչպես նաև արժանի գնահատականներ հնչեցրին Վանաձորի պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի և ղեկավարության հասցեին գիտաժողովը, միջազգային չափանիշներին հարիր, արժանավորապես անցկացնելու համար:

Ստորև` ռադիոզրույցի ձայնագրությունը

http://vem.am/hy/1973?fbclid=IwAR0u962NeppOIY2_X-5vKbRfT90RU3RG8sgMz7QYU7yYUAJ7_YtyFNsIyxo

 

Back to top