поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ. Ս.Ն.Մերգելյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյութեր
Վանաձոր: 2008


Ժողովածուն բովանդակում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում 2008 թ. մայիսի 19-20-ը կազմակերված` Սերգեյ Մերգելյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջբուհական գիտաժողովի նյութերը:

 Բովանդակություն

Back to top