Կայացավ 2023թ. գիտխորհրդի հերթական նիստը

Դեկտեմբերի 28-ին Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի դահլիճում տեղի ունեցավ ընթացիկ տարվա գիտխորհրդի վերջին նիստը: Օրակարգը հաստատվեց միաձայն: Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանը նիստի սկզբում «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի դասախոս Լիլիթ Ավդալյանին պաշտոնապես հանձնեց տնտեսագիտության դոցենտի գիտական կոչման դիպլոմը:

Գիտխորհրդի կազմն ի գիտություն ընդունեց ՎՊՀ 2024թ. տարեկան ծախսերի նախահաշվի նախագիծը, ֆակուլտետների տարեկան հաշվետվությունները, ուսումնական և գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորների տարեկան հաշվետվությունները:

Կրթական բարեփոխումների և վերապատրաստման կենտրոնի ղեկավար Վաղինակ Նազարյանը ներկայացրեց դիմորդների հավաքագրման շուկայավարական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման վերլուծությունը: Այն ընդունվեց ի գիտություն:

Հաստատվեց հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասպիրանտ Գ․ Չոփուրյանի աշխատանքի վերնագրի մեջ մասնակի փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը:  

Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Վարդուհի Հովսեփյանը ներկայացրեց «Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2024-2025թթ․ միջազգայնացման ռազմավարությունը: Ներկայացված ռազմավարությունը հաստատվեց:

2023թ. գիտխորհրդի վերջին նիստին քննարկվեցին և հաստատվեցին մի շարք կարգերի և կանոնակարգերի փոփոխություններ:

Գիտխորհրդի նիստի ավարտին ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանը շնորհավորեց ներկաներին՝ գալիք Ամանորի և Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ:

Previous Article
Next Article