поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ֆակուլտետում ուսուցում է իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով`

Բակալավրիատի ծրագրով`

Պատմություն
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ

Պատմություն
որակավորումը` պատմության բակալավր, պատմաբան

Աշխարհագրություն 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ

Իրավագիտություն (մանկավարժություն) 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ

Իրավագիտություն  
որակավորումը` իրավագիտության բակալավր

Սոցիալ-Մշակութային Գործունեություն /կառավարում` մենեջմենթ/ 
որակավորումը` սոցիալ-մշակութային գործունեության բակալավր

Սոցիալական Աշխատանք 
որակավորումը` սոցիալական աշխատանքի բակալավր

Սերվիս
որակավորումը` սերվիսի բակալավր

Կառավարում 
որակավորումը` կառավարման բակալավր

Մագիստրատուրայի ծրագրով`

Պատմություն 
որակավորումը` պատմության մագիստրոս, պատմության ուսուցիչ

Հանրային կառավարում 
որակավորումը` հանրային կառավարման մագիստրոս

Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1969թ.: 
Սկզբում կոչվել է «Պատմության», հետագայում «Պատմաբանասիրական», ներկայումս` «Պատմաշխարհագրական»
Ֆակուլտետը ներառում է «Պատմություն», «Իրավագիտություն», «Աշխարհագրություն», «Կառավարում», «Սոցիալ-մշակութային գործունեություն», «Սերվիս», «Սոցիալական աշխատանք» բաժինները:
Տարբեր տարիների ֆակուլտետի դեկաններ են եղել փ.գ.թ., դոցենտ Ա. Անդրեասյանը, պ.գ.թ., դոցենտ Ս. Վիրաբյանը, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Հովնանյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Ռ. Գևորգյանը, պ.գ.թ., դոցենտ Պ. Հարությունյանը, տ.գ.թ., դոցենտ Ս. Ժամհարյանը: 

Ֆակուլտետի առկա և հեռակա բաժիններում կրթություն են ստանում 656 ուսանող: 

Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի տարբեր բաժինների ուսանողներ ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետական և մարզային մրցույթներին, ուսանողական գիտական ընկերությունների գիտաժողովներին և հաճախ նվաճում են մրցանակային տեղեր: 

Ֆակուլտետին սպասարկող ամբիոններում դասավանդում են հանրապետության լավագույն մասնագետներ` 2 պրոֆեսոր, 3 դոկտոր, 18 դոցենտ, 20 գիտությունների թեկնածու: Ամբիոններին կից գործում են երեք ուսումնական կաբինետներ. պատմությանաշխարհագրության և տնտեսագիտությանփիլիսոփայության և իրավունքի, որոնք հագեցված են ժամանակակից գրականությամբ և ուսումնաօժանդակ նյութերով: 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2018Թ. ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Կրթական ծրագրեր

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Բեռնել կրթական ծրագիրը
(.rar ֆորմատով)

030400

Պատմություն

 

030500

Իրավագիտություն

 

040100

Սոցիալական աշխատանք

 

080200

Կառավարում

 

100100

Սերվիս

 
 020400

Աշխարհագրություն (հեռակա)


ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

041301.01.6 «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

042101.01.6 -«ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 2016-2017

«ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

«ՍՄԳ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2016-2017 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ «ԻԴՄ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ (2016-2017 ուս տարի)

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՑՈՒՑԱԿ «ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ (2016-2017 ուս տարի)

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 2016 – 2017 ուստարի

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ)

Հեռ.՝ (0322) 4-35-28

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top