поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Ֆակուլտետում ուսուցում է իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով`

Բակալավրիատի ծրագրով`

Կենսաբանություն
որակավորումը` կենսաբանության բակալավր

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ
որակավորումը` ֆիզիկական կուլտուրայի բակալավր, ուսուցիչ

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտային մարզումներ
որակավորումը` ֆիզիկական կուլտուրայի բակալավր, ուսուցիչ

Բնապահպանություն և բնօգտագործում
որակավորումը` բնապահպանության և բնօգտագործման բակալավր

Դեղագործական քիմիա
որակավորումը` դեղագործ բակալավր

Մագիստրատուրայի ծրագրով`

Քիմիա
որակավորումը` քիմիայի մագիստրոս, քիմիայի ուսուցիչ
Կենսաբանություն
որակավորումը` կենսաբանության մագիստրոս, կենսաբանության ուսուցիչ

Դեղագործական քիմիա
որակավորումը` դեղագործական քիմիայի մագիստրոս

Մագիստրատուրայի ծրագրով` հեռակա ուսուցման համակարգում

Բնապահպանություն և բնօգտագործում
որակավորումը` բնապահպանության և բնօգտագործման մագիստրոս

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը գործում է 1969թ.-ից: Այժմ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի առկա բաժնում բարձրագույն կրթություն են ստանում 115, իսկ հեռակա բաժնում 210 ուսանող:

Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետին սպասարկում են կենսաբանության, ‎քիմիայի, ֆիզիկական դաստիարակության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցերի ամբիոնները, որտեղ աշխատում են ակադեմիկոս, գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, դոցենտներ: Ֆակուլտետն ունի համապատասխան լաբորատորիաներ, ուսումնական կաբինետներ, հրաձգարան, մարզահրապարակ, մարզական հանգրվան, որոնք ուսումնական գործընթացը դարձնում են առավել հետաքրքիր և արդյունավետ: 2015 թվականից կենսաբանության ամբիոնը համագործակցում է ՏԻՄ հետ գերմանական GIZ ծրագրի շրջանակներում՝ Վանաձոր քաղաքի տեխնածին աղտոտման ուղղությամբ հետազոտությունների կատարման բնագավառում: Ֆակուլտետը համագործակցում է ավստրիական կարմիր խաչի վանաձորյան գրասենյակի հետ՝ լոռու մարզի տարածաշրջանում կլիմայի գլոբալ տաքացման հետ կապված խնդիրների վեր հանման և լուծման օպտիմալ ուղիների առաջադրման գործում: 2016 թվականին ֆակուլտետում ստեղծվեց կենսաբանաէկոլոգիական հետազոտությունների կենտրոն լաբորատորիան, որը հագեցած է կենսաբանաէկոլոգիական հետազոտությունների կատարման համար անհրաժեշտ սարքերով, սարքավորումներով: Կենտրոն-լաբորատորիան նոր հնարավորություններ է տալիս ամբիոններին հետազոտություններ կատարելու, բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և թեզերի հետ կապված փորձարարական աշխատանքներ կատարելու համար:


Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկանն է Զարուհի Սամվելի Վարդանյանը: Ծնվ. է 26.01.1962թ., ք.Կիրովական, ՀՍՍՀ: 1984թ. ավարտել է Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կենսաբանության ֆակուլտետը: Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու (1995թ.), դոցենտ (2003թ.): Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (2009թ.): 2007թ.-ից աշխատում է Վանաձորի պետական համալսարանի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան:

2014 թ.-ից "VERITAS" PhD ասպիրանտական կրթության կազմակերպման ծրագրի աշխատանքային խմբի անդամ է, իսկ 2015 թ.-ից` ծրագրի ղեկավար:

2015 թ.-ին Զ. Վարդանյանը կենսաբանության ամբիոնի դասախոս, դոցենտ, գ.գ.թ. Լ.Ե. Բայրամյանի հետ դարձել է ՌԴ Մոսկվայի սննդի ինստիտուտի կողմից կազմակերպված "Открытий конкурс на разработку дополнительных общеобразовательных программ по формированию культуры здорового питания обучающихся с акцентом на активные методы обучения" մրցույթի 1-ի և 2-րդ փուլերի հաղթող:


2015 թ.-ից հանդիսանում է «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի Վանաձոր քաղաքի աշխատանքային խմբի անդամ, համագործակցում է Ավստրիական Կարմիր Խաչի Վանաձոր քաղաքի մասնաճյուղի թիմի հետ:

Վարում է «Բույսերի ֆիզիոլոգիա», «Բազմացման և զարգացման կենսաբանություն», «Կենդանի համակարգերի կազմավորման մակարդակներ», «Խնդիրների լուծման մեթոդիկա», «Անտառային համակեցություններ»: Զբաղվում է բուսաբանության, էկոլոգիայի, բնապահպանության հարցերով:Հեղինակ է մոտ 8 տասնյակ գիտական աշխատանքների և 4 ուսումնական ձեռնարկների:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018Թ. ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԿԱՏԱՐԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կրթական ծրագրեր

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Բեռնել կրթական ծրագիրը
(.rar ֆորմատով)

020200

«Կենսաբանություն»

021000

«Դեղագործական քիմիա»

032100

«Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ»

 ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

051101.01.6 – «Կենսաբանություն» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

011401.09.6-»Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզում« ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

051101.01.7 - «ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ Սովորող ուսանողների համար

053101.02.6– «Դեղագործական քիմիա» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՂԱԳՈՐԾ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

053101.02.7 – «Դեղագործական քիմիա» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ, ՔԻՄԻԿՈՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐ /2016-17 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ/

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 2016 – 2017 ՈՒՍՏԱՐԻ

Հեռ.՝ (0322) 2-25-79

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top