поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բանասիրական ֆակուլտետ

Հարգելի′ գործընկեր,

 

հրավիրում ենք Ձեզ՝ մասնակցելու

«Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով 3-րդ գիտաժողովին[1],

որը տեղի կունենա 2020 թ. մայիսի 22-ին:

Գիտաժողովի նպատակը

Հրանտ Մաթևոսյանի գրական և հրապարակախոսական ժառանգության արդիական  գնահատում  և արժևորում՝ գրականագիտական և լեզվաբանական  քննության դաշտում, գիտական փորձի  փոխանակում:

 Գիտաժողովի աշխատանքի ուղղությունները[2]՝

 1. ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ,
 2. ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այստեղ կարող են տեղ գտնել ուսումնասիրություններ, որ վերաբերում են ոչ միայն Հ. Մաթևոսյանի գործերի բնագրային լեզվին՝ հայերենին, այլև դրանց թարգմանությունների լեզվին՝ թարգմանագիտական, զուգադրական կամ տիպաբանական տեսանկյուններից՝ ընդգրկելով 2 կամ ավելի լեզուներ):

     Նախատեսվում են նաև ակնարկային, հուշագրական նյութերի հայտեր՝ Հրանտ Մաթևոսյանի դիմանկարի փորձով[3]:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուները՝

հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Մասնակցությունը գիտաժողովին

Գիտաժողովը նախատեսում է առկա/ հեռակա մասնակցության ձևեր:

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ էլ.փոստին  ուղարկել[4] հետևյալ նյութերը՝

 1. դիմում-հայտ (ըստ 1-ին հավելվածի), վերջնաժամկետը՝ մարտի 2, 2020:
 2. հոդվածի տեքստ (ըստ 2-րդ հավելվածի), վերջնաժամկետը՝ ապրիլի 30, 2020[5]:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել նաև մագիստրանտները և ասպիրանտները՝ միանձնյա կամ համահեղինակությամբ, գիտական ղեկավարի երաշխավորագրով:

Գիտաժողովի խմբագրական խորհրդի փորձաքննությունն անցած աշխատանքները կտպագրվեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում: Այն կհրատարակի Վանաձորի պե­տա­կան համալսարանը՝ անվճար հիմունքով[6]:

Գիտաժողովի նյութերի հրատարակությունը

Գիտաժողովը կանցկացվի Վանաձորի պետական համալսարանում 2020թ. մայիսի 22-ին, սկիզբը` ժ. 1200 (մասնակիցների գրանցումը` ժ. 1130):

Տեղեկատու հեռախոսահամար՝ 093706107, արտերկրից՝ +37493706107 (գիտաժողովի պատասխանա­տու քարտուղար՝ Հեղինե Մելքոնյան, բ.գ.թ., դոցենտ):

Հավելված 1. Գիտաժողովին մասնակցելու դիմում-հայտի ձևը

Հոդվածի վերնագիրը

 

Անունը, հայրանունը, ազգանունը

 

Գիտական աստիճանը, կոչումը

 

Աշխատավայրը / ուսումնառության վայրը (լրիվ անվանումը)

 

Պաշտոնը

 

Հեռախոսահամար(ներ)ը

 

Մագիստրանտների և ասպիրանտների համար նշել մասնագիտությունը և կուրսը

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն

 

Հասցեն

 

Հավելված 2

 

Ներկայացվելիք նյութերի պահանջները 

Հոդվածը կարելի է ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն՝ թղթային և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով: Ընդունվում են միայն ԱՆՏԻՊ հոդվածները: Գիտաժողովի առկա մասնակիցներին կտրամադրվեն մասնակցության վկայագրեր:

 

Համակարգչային ձևավորումը 

Համակարգչային շարվածքը՝ Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 չափսի էջի վրա:

Լուսանցքները՝ վերևից՝ 20 մմ, ներքևից` 25 մմ, ձախից` 30 մմ, աջից՝ 10 մմ:

Տառատեսակը՝ Unicode (Sylfaen):

Տառաչափը՝ 12:

Միջտողային հեռավորությունը՝ 1,5:

Պարբերությունը` 0,75 սմ:

Չկիրառել մեկից ավել միջբառային բացակ:

Աղյուսակները, գծագրերը, նկարներն ու այլ պատկերները պետք է ունենան համա­րակալում, վերնագրային բացատրության տառաչափը՝ 10, թավ, շեղ (Bold, Italic): Դրանց բարձրությունը չպետք է գերազանցի 1,70 մմ-ը, լայնությունը՝ 1,10 մմ-ը: Աղյուսակների տեքս­տը պետք է լինի 10 տառաչափով:

Այն աշխատանքների համար, որոնք պարունակում են Sylfaen տառատեսակից բացա­կայող սիմվոլներ, պարտադիր է դրանց էլեկտրոնային ֆոնտը:

Առաջին էջի վերևում՝ մեջտեղում, տրվում է վերնագիրը՝ թավ գլխատառերով, հաջորդ տողում՝ անունը և ազգանունը (թավ և շեղ):

Հաջորդ տողում գրել «Հանգուցային բառեր»՝ 8-10 հանգուցային բառերով կամ կա­պակցություններով: Վերնագրում գործածված բառերը չպետք է կրկնվեն հանգուցային բա­ռե­րի շարքում:

Հղումները տրվում են տեքստում՝ ուղղանկյուն փակագծերում`[][7], ծանոթա­գրու­թյուն­ները՝ տողատակին` աճման կարգով համարակալված:

Տեքստի վերջում գրվում է «Գրականություն» բառը, հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ համարակալված այբբենական կարգով:

Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփումները՝ երկու լեզվով[8], հանգուցային բառերով: Ամփոփումները պետք է լինեն նույնական և բաղկացած լինեն 150-200 բառից:

Ամփոփման վերնագրից հետո՝ հաջորդ տողում, գրվում է անունը, ազգանունը և առան­ձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը, հանգուցային բառերը, ամփոփման տեքստը՝ համա­պատասխան լեզվով:

Հոդվածի ծավալը՝ 8-15 էջ՝ առանց ամփոփումների և գրականության ցանկի:

            Թղթային տարբերակի վրա պարտադիր է հեղինակի ստորագրությունը առաջին և վերջին էջերին:

            Գրագողությունը բացառելու համար հոդվածները կտպագրվեն միայն հատուկ փոր­ձաքննություն անցնելուց հետո:

            Գիտաժողովի մասնակիցներին կուղարկվի գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի էլեկտրոնային տարբերակը: 

 

Կազմակերպական հանձնաժողովի հասցեն՝

ՀՀ, ք. Վանաձոր,

Տիգրան Մեծի 36

[1] Արտերկրից մասնակիցներ ունենալու դեպքում գիտաժողովը կարող է դառնալ միջազգային, հակառակ դեպքում այն կլինի հանրապետական:

[2] Գիտաժողովում կընդգրկվեն բացառապես Հրանտ Մաթևոսյանի գործերին նվիրված նյութերը:

[3] Այս շարքի հրապարակումները գիտական չեն որակվի:

[4] Տեխնիկական խնդիրներից խուսափելու նպատակով, եթե Ձեր նամակն ուղարկելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, պատասխան նամակ չեք ստանա, խնդրում ենք՝ կապ հաստատեք նշված հեռախոսահամարով:

[5] Տեքստի այս տարբերակը անհրաժեշտ է հակապլագիատ ծրագրով ստուգելու համար: Վերջնական տարբերակը Ձեզ ուղարկելու հնարավորություն կտրվի գիտաժողովից հետո (վերջնաժամկետ՝ 15.06.2020):

[6] Գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում հոդվածները կտպագրվեն գիտաժողովից հետո:

[7] Օրինակ՝ [5, 60], [8, 136-151], որտեղ 5-ը և 8-ը գրականության ցանկի համապատասխան համարներն են, իսկ 60-ը, 136-151-ը` համապատասխան էջերը: Միաժամանակ երկու աղբյուրի հղում կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է դրանք առանձնացնել վերջակետով, այսպես՝ [5, 60: 8, 136-151], [5: 8]:

[8] Եթե տեքստը հայերեն է, ամփոփումները ներկայացվում են նախ՝ ռուսերեն, ապա՝ անգլերեն, եթե ռու­սերեն է, նախ՝ հայերեն, ապա՝ անգլերեն, եթե անգլերեն է, նախ՝ հայերեն, ապա՝ ռուսերեն: Օտարերկյա հեղինակների հոդվածների հայերեն ամփոփումները կարող է կազմել խմբագրական խոր­հուրդը:


Текст объявления и информационное письмо 

III конференция на тему «Матевосяновский резонанс» 

Ванадзорский государственный университет

имени О. Туманяна

 

Филологический факультет 

Уважаемые коллеги 

Приглашаем Вас принять участие в III научной конференции «Матевосяновский резонанс», посвященной 85-летию знаменитого армянского писателя и сценариста Гранта Матевосяна, которая состоится 22 мая 2020 г.

 

Цели конференции 

Актуальное восприятие и понимание литературного и публицистического наследия Гранта Матевосяна сквозь призму литературоведческих и лингвистических исследований, обмен научным опытом.

 

Направления конференции:[1] 

 1. Литературоведение
 2. Языкознание (принимаются работы, исследующие не только язык оригинала произведений Г. Матевосяна (армянский), но и язык их переводов с точки зрения переводоведении, сравнительного или типологического языкознания).

 

Предполагается также прием заявок очеркового и мемуарного характера с целью воссоздания образа Гранта Матевосяна[2]. 

 

Рабочие языки конференции 

Армянский, русский, английский

  

Участие в конференции 

Конференция предполагает очную/заочную формы участия. Для участия в работе конференции необходимо в срок направить в оргкомитет следующие материалы в электронном виде (адрес электронной почты: HeghineMelk@yandex.ru)[3]

 1. заявку до 2 марта 2020 года (по форме в приложении 1);
 2. текст статьи до 30 апреля 2020 года (подготовленную согласно требованиям, представленным в приложении 2)[4].

 

В работе конференции могут принять участие также магистранты и аспиранты как в одиночку, так и в соавторстве. Рекомендация научного руководителя необходима. 

После прохождения экспертизы редакционного совета конференции работы будут опубликованы в сборнике материалов конференции. Сборник будет опубликован Ванадзорским государственным университетом бесплатно.[5]

 

Публикация материалов конференции

 

Научная конференция пройдет 22 мая 2020 г. в Ванадзорском государственном университете. Начало в 12.00 (регистрация участников в 11.30)

Контактные телефоны: (+374) 093706107 (ответственный секретарь конференции, к. филол. н., доцент Эгине Мелконян).

 

Приложение 1. Заявка на участие в конференции

 

Заглавие статьи

 

Фамилия, имя, отчество

 

Ученая степень, звание

 

Место работы / место учебы (полное название)

 

Занимаемая должность

 

Контактный телефон

 

Для магистрантов / аспирантов - указать специальность, курс

 

Эл.  адрес

 

Aдрес

 

  

Приложение 2. Структура и формат статьи

 

Требование к представляемым материалам 

Статью можно представить на армянском, русском и английском языках в бумажном и⁄или электронном вариантах. Принимаются только те статьи, которые ранее нигде не были опубликованы. Очным докладчикам конференции будут вручены сертификаты участия.

 

Компьютерное оформление:

 • Файл Microsoft Office Word 2007
 • Размер бумаги A4
 • Поля: сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм
 • Шрифт – Unicode (Sylfaen)
 • Размер – 12 pt
 • Междустрочный интервал – 1,5
 • Абзац – 0,75 см
 • Нельзя использовать пробелы больше одного
 • Таблицы, рисунки, графические изображения должны иметь нумерацию, поясняющее заглавие (10 pt, полужирный шрифт, курсив – Bold, Italic). Размеры графического материала: ширина – не более 110 мм, высота – не более 170 мм, размер текста на рисунках - 10 pt
 • Для тех статей, которые содержат символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, необходимо представить электронный фонт символов
 • На первой странице по центру указывается заголовок (Bold), заглавные буквы по необходимости не употреблять
 • На следующей строке – фамилия, имя (Bold, Italic)
 • Через строку написать словосочетание «Ключевые слова:» и 8-10 ключевых слов или словосочетаний. Ключевые слова не должны повторяться в заглавии статьи
 • В тексте ссылки на литературу указываются в квадратных скобках - [ ][6]
 • Примечания даются в конце страницы с возрастающей нумерацией
 • В конце текста пишется слово «Литература»
 • Со следующей строки – список литературы с возрастающей нумерацией
 • После списка литературы представляются резюме на двух языках.[7] Содержание резюме и ключевые слова на двух языках должны быть идентичными и состоять из 150-200 слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке – фамилия и имя автора, затем слово «Резюме», после этого – ключевые слова и текст резюме
 • Объем статьи – 8-15 страниц (без резюме и списка литературы)
 • Статьи будут опубликованы только после прохождения экспертизы и проверки на плагиат
 • На бумажном варианте обязательна подпись автора на первой и последней страницах
 • Участникам конференции будут высланы электронные варианты сборника материалов научной конференции 

 

Адрес Оргкомитета:

Республика Армения, г. Ванадзор

пр. Тиграна Меца, 36

 

[1] В программу конференции будут включены материалы, посвященные исключительно творчеству Гранта Матевосяна.

[2] Публикации подобного рода не будут квалифицированы как научные.

[3] Во избежание технических проблем, если в трехдневный срок после отправления письма, Вы не получите ответное письмо, просим Вас установить связь по указанному телефону.

[4] Этот вариант текста необходим для проверки по программе Антиплагиат. Возможность отправить окончательный вариант будет предоставлена после конференции (крайний срок – 15.06.2020).

[5] Статьи в сборнике материалов конференции будут опубликованы после конференции.

[6] Например: [5, 60]; [8, 136 - 151], где  5 и 8 – соответствующие номера из списка литературы, а 60 и 136-151 – соответствующие страницы.

[7] Если текст на армянском, то резюме представляются сначала на русском, а потом на английском; если на русском, то сначала на армянском, потом на английском; если на английском, то сначала на армянском, потом на русском. Армянские резюме статей зарубежных участников могут составить члены редакционного совета.


Circular Letter and Announcement

of the 3rd  Scientific Conference Entitled  “Echoes of  Matevosyan”

Vanadzor State University

after Hovhannes Toumanyan

Philological Faculty

Dear Colleagues

You are invited to participate in the 3rd scientific conference entitled “Echoes of Matevosyan”, dedicated to the 85th anniversary of the famous Armenian writer and screenwriter Hrant Matevosyan, which  is to be held on May 22, 2020.

The conference aims at  appreciating and  evaluating the literary and publicistic heritage of Hrant Matevosyan  in the field of literary criticism and linguistic investigation from the contemporary perspective  and  sharing  scientific expertise.

Conference topics[1] include, but are not limited to:

1.Literary criticism

2.Linguistics (applicants can submit research papers concerning not only the original language of Hrant Matevosyan’s works (Armenian), but also the languages of the translations from the perspective of Translation Studies, Comparative and Typological Linguistics, including two or more languages).

Essayistic and memoiristic materials aimed at  portraying  Hrant Matevosyan will also be submitted[2].

The working languages of the conference are Armenian, Russian and English.

Participation in the Conference

            The conference provides in-person and remote participation.

            Prospective authors are invited to submit the following papers  to the e-mail address: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  [3].

 1. Application form (in the way described in Appendix 1)by March 2, 2020
 2. Full text of the research paper (according to the requirements on Appendix 2)by April 30, 2020[4].

           

Postgraduate students are entitled to participate in the conference individually or in co-authorship, at the recommendation of their scientific supervisor.

 

Publication of the conference materials

The papers which underwent the examination of the conference editorial board will be published in the volume of articles by VSU free of charge[5].

The conference is to be held at Vanadzor State University on May 22, 2020.

The conference starts at 12 p.m. (registration of participants starts at 11 p.m.)

            For further information, please, contact Heghine Melkonyan (Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,  secretary responsible for  the conference), at phone number +374(93)706107.

 

Appendix 1. Application Form for Participation

Title of the article

 

Full name

 

Academic degree, rank

 

Full name of the institutional affiliation/ university

 

Current position

 

Telephone(s)

 

For postgraduate students- major and year

 

Email address

 

Address

 

 

Appendix 2. Necessary Requirements

Articles may be submitted in Armenian, Russian or English in printed or electronic form. Only articles which were not published earlier will be submitted.

Participation certificates will be issued to the attendees of the conference.

 

Page layout of the article

Formatting: Microsoft Office Word 2007, page layout - А4,

Margins – from the top – 20mm, from the bottom – 25mm, from the left – 30 mm, from the right – 10 mm;

Font: Unicode (Sylfaen)

Font size - 12

Line spacing  (interval) – 1.5, 

Indention - 1.5 cm,

Diagrams, charts, pictures should be numbered, the  size of the captions should be 10pt,Bold, Italic. The picture size - no bigger than 110 Х 170 mm, font size of the diagram text- 10pt.

If the work contains symbols not available in Sylfaen, their electronic font should be submitted.

 The title of the article - at the top of page 1, in the centre, in uppercase Bold letters; the authors’ full name on the next line, in Bold, Italic letters.

“Key Words” on the next line-  with 8-10 key words or expressions. Words from the title of the article cannot be listed as key words .

References are given in the text in square brackets[][6],

Footnotes are listed  at the bottom of the page by increasing numbers. 

Bibliography at the end of the article, the list of literature on the next line, in alphabetical order.

Bibliography is to be followed by a summary in 2 languages[7], and  key words. Both summaries should be identical and contain 150-200 words.

After the Title of the article - the author’s name and surname on the next line, the word Summary, the key words and the text of the summary in the corresponding language, all from a new line.

The size of the article- 8-15 pages, without summary and bibliography.

The presenter’s signature is necessary on the first and last pages of the printed version of the article.

 All the submitted manuscripts  are checked for plagiarism before publication.

The conference participants will be sent an electronic copy of the conference materials and proceedings. 

 

The address of the Organizational Committee

36, Tigran Mets Avenue, Vanadzor, Armenia

 

[1] The conference will  exclusively submit  materials / papers on the works of  Hrant Matevosyan.

[2] Publications of this kind / group will not be qualified as scientific research.

[3] If you don’t receive a letter in three days after submitting your paper, please call at the phone number mentioned above.

[4] This version of the text is required in order to be checked by the Antiplagiat program. You may send the final version of your work after the conference (the deadline is 15.06.2020).

[5] The materials will be published after the conference.

 

[6] For example: [5, 60]; [8, 136 - 151], where 5 and 8 are the corresponding numbers from the list of references, and 60 and 136-151 are the corresponding pages.

[7] If the text is in Armenian, the summary is presented first in Russian and then in English; if in Russian, first in Armenian, then in English; if in English, first in Armenian, then in Russian. Armenian summaries of articles of foreign participants can be compiled by members of the editorial Board.

Back to top