поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2019 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կազմակերպում է

աշակերտական առարկայական օլիմպիադա ներքոհիշյալ առարկաներից` նշված դասարանների ուսումնական ծրագրերին համապատասխանող թեմատիկ շրջանակներում.

 1. կենսաբանություն` 10, 11, 12-րդ դասարաններ   մարտի 13-ին` ժամը  1430-ին
 2. քիմիա` 10, 11, 12-րդ դասարաններ             մարտի 14-ին` ժամը  1430-ին
 3. ինֆորմատիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ  մարտի 19-ին` ժամը  1430-ին
 4. ֆիզիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ                              մարտի 20-ին` ժամը  1430-ին
 5. մաթեմատիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ           մարտի 21-ին` ժամը  1430-ին
 6. պատմություն՝ 10,11, 12-րդ դասարաններ     ապրիլի 3-ին` ժամը 1430  -ին
 7. աշխարհագրություն` 10,11, 12-րդ դասարաններ    ապրիլի 4-ին` ժամը   1430 -ին
 8. հայ գրականություն` 10,11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 9-ին` ժամը 1430 -ին
 9. հայոց լեզու` 10,11, 12-րդ դասարաններ                   ապրիլի  10-ին` ժամը   1530 -ին,
 10. ռուսաց լեզու և գրական.`10, 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի  11-ին` ժամը   1430-ին
 11. օտար լեզու (անգլերեն)` 10,11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 12-ին` ժամը 1530-ին
 12. երաժշտություն`(տե'ս հավելված)` 10,11,12-րդ դաս.     ապրիլի  18-ին` ժամը 1400-ին

                                                                      արվեստի մասնաշենքում (թ.6 դպրոցի ետնամաս)

    13. կերպարվեստ (տե'ս հավելված)` 10,11,12-րդ դաս.        ապրիլի  18-ին` ժամը 1400 – ին,

                                                                      արվեստի մասնաշենքում (թ.6 դպրոցի ետնամաս):

             

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. (Հավելված)

«Երաժշտություն» առարկայից օլիմպիադային հարկ է ներկայացնել գործիքային կատարում (որևէ հայ երգահանի մեկ ստեղծագործություն) կամ վոկալ կատարում (հայկական ժողովրդական, գուսանաաշուղական կամ հայ երգահանի մեկ ստեղծագործություն):

«Կերպարվեստ» առարկայից օլիմպիադային հարկ  է ներկայացնել «Իմ հայրենիք» թեմայով ստեղծագործական աշխատանք: 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ համագործակցության և կապերի  բաժին: Հասցեն` ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռախոս` (0322) 4-18-53,

(098) 09 07 22, կամ այցելել ՎՊՀ կայքէջ` www.vsu.am:

 

 

ՎՊՀ  համագործակցության և կապերի բաժին

Back to top