поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հարգելի՛ ուսանողներ

«ԷՍԵՖՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ԿԱՏԱՐՈՒՄ Է 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ՀՂՈՒՄԸ ԱՅՍՏԵՂ:

Back to top