поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2021թ. մարտ - ապրիլ ամիսներին կազմակերպում է աշակերտական առարկայական օլիմպիադա:

Օլիմպիադան անցկացվելու է ներքոնշյալ առարկաներից` նշված դասարանների ուսումնական ծրագրերին համապատասխանող թեմաների շրջանակներում.

Բնագիտական առարկաներ

       1.կենսաբանություն` 11, 12 - րդ դասարաններ,         մարտի  24-ին` ժամը 1430- ին

       2.քիմիա` 11, 12-րդ դասարաններ,                         մարտի  25-ին` ժամը 14 30- ին

       3.ֆիզիկա`11, 12-րդ դասարաններ,                        մարտի  26-ին` ժամը 14 30- ին

  1. մաթեմատիկա՝ 11, 12-րդ դասարաններ,                մարտի 31-ին` ժամը 14 30- ին
  2. ինֆորմատիկա՝ 11, 12-րդ դասարաններ,               ապրիլի 1-ին՝ ժամը 14 30- ին

Հումանիտար առարկաներ

  1. հայ գրականություն` 11, 12-րդ դասարաններ,      ապրիլի 7-ին` ժամը 14 30-ին

       2.հայոց լեզու` 11, 12-րդ դասարաններ,                 ապրիլի 8-ին` ժամը  14 30-ին

  1. ռուսաց լեզու և գրականություն `11, 12-րդ            ապրիլի 9-ին`  ժամը 14 30-ին

դասարաններ, 

  1. օտար լեզու (անգլերեն)` 11, 12-րդ                     ապրիլի 13-ին` ժամը 14 30- ին

դասարաններ,            

       5.պատմություն՝  11, 12-րդ դասարաններ,                 ապրիլի 14-ին` ժամը 14 30-ին

       6.աշխարհագրություն` 11, 12-րդ դասարաններ,          ապրիլի 15-ին` ժամը 14 30-ին

Արվեստ

      1.երաժշտություն (տե՛ս  հավելված)`11, 12-րդ դասարաններ,    ապրիլի 16-ին` ժամը 14 30- ին

      2.կերպարվեստ (տե՛ս  հավելված)`11, 12-րդ դասարաններ,       ապրիլի 16-ին` ժամը 14 30- ին       

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության  բաժին:

Հասցեն` ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռախոս` (0322) 4-18-53, (098) 090722, կամ այցելել ՎՊՀ կայքէջ` www.vsu.am:

 

 

Back to top