поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հարգելի՛ առաջին կուրսեցիներ, տեղեկացնում ենք, որ Վանաձորի պետական համալսարանում  սեպտեմբերի 1-ին առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպումները կկազմակերպվեն սահմանված ժամանակացույցով՝ պահպանելով հակահամաճարակային   կանոնները:

Խնդրում ենք հանդիպմանը ներկայանան միայն ուսանողները՝ առանց ուղեկցողների, պարտադիր դիմակներով։

 

Ֆակուլտետ

Ժամը

Մասնագիտություն

Մասնաշենք

Լսարան

Բնական գիտությունների 

ֆակուլտետ

   9:00

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Բնագիտական մասնաշենք

17

Դեղագործական քիմիա

43

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

19

Կենսաբանություն

41

Մաթեմատիկա

18

Ռադիոֆիզիկա

31

Հասարակական գիտությունների  ֆակուլտետ

   ժամը 10:00

Իրավագիտություն

Գլխավոր մասնաշենք

207

Կառավարում

213, 208

Սերվիս

210

Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

Երկրորդ մասնաշենք

7

  ժամը 11:00

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Գլխավոր մասնաշենք

209

Հոգեբանություն

110,106

Սոցիալական մանկավարժություն

215

Կերպարվեստ

Երկրորդ մասնաշենք

9

Երաժշտական կրթություն

8

 Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Սեպտեմբերի 1, ժամը 9:00

Հայոց լեզու և գրականություն

Գլխավոր մասնաշենք

301

Անգլերեն լեզու և գրականություն

411, 412

Պատմություն

310

Ռուսաց լեզու և գրականություն

401

 

Back to top