поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի պետական համալսարանը հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրով 2020-21 ուստարվա առկա ուսուցմամբ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիմորդները, որոնք միասնական քննությունից ստացել են դրական միավոր (7.5 և ավելի), սակայն դուրս ես մնացել ՀՀ բուհերի ընդունելության մրցույթից: Դիմորդները կարող են դիմում հայտը լրացնել առցանց dimord.am կայքով հուլիսի 20-ից մինչև  հուլիսի 22-ը ժամը 18:00:

Դիմորդը կարող է մասնակցել ստորև նշված մասնագիտությունների մրցույթին, եթե

  • ընտրած մասնագիտության համար անհրաժեշտ մրցութային քննությունից ստացել է դրական միավոր (7.5 և ավելի) (Տե՛ս քննությունների սյունակ)
  • դրական միավորով քննությունը մրցությին քննություն չէ, բայց ընդգրկված է աստղանիշով քննությունների ցանկում: (Տե՛ս աստղանիշով մրցութային առարկաների սյունակ)

Առավելությունը տրվում է ընդունելության մրցութային քննությանը:

Մանրամասն տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 077946387 ԹԵԺ ԳԾԻ հեռախոսահամարին:

Դրական միավոր ստացած քննական առարկա

Թափուր   տեղեր   ունեցող   մասնագիտություններ

Հայոց լեզու և գրականություն

·         Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

·         Սոցիալական մանկավարժություն

·         Կառավարում

Կենսաբանություն

·         Կենսաբանություն

·         Դեղագործական քիմիա

Ռուսաց լեզու և գրականություն

·         Ռուսաց լեզու և գրականություն

·         Պատմություն, Կառավարում

·         Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Անգլերեն լեզու և գրականություն

·         Պատմություն

·         Կառավարում

·         Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

·         Ռադիոֆիզիկա

·         Մաթեմատիկա

·         Սոցիալական մանկավարժություն

·         Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

·         Կառավարում

·         Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Քիմիա

·         Դեղագործական քիմիա

·         Կենսաբանություն

Ֆիզիկա

·         Ռադիոֆիզիկա

·         Դեղագործական քիմիա

·         Կենսաբանություն

·         Մաթեմատիկա

Հայոց պատմություն

·         Պատմություն

 

  

Ծածկագիրը

 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Ընդունելության մրցութային

Թափուր տեղեր

Վարձավճար հազ. դրամ

քննությունների սյունակ

աստանիշով  (*)

մրցութային առարկաների քննությունների

սյունակ

 

 

   245     

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Հլգ (գ)

Մ(գ)*

 

16

 400

246

Սոցիալական մանկավարժություն

Հլգ (գ)

Մ(գ)*

 

10

350

247

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)*կամ Ֆ(գ)*

 

11

350

252

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ (գ)

 

 

9

350

254

Պատմություն

ՀՊ (գ)

Օտլ (գ)* կամ ԸՊ(գ)*

 

9

350

256

Կառավարում (ըստ ոլորտի)

Մ(գ)

Հլգ (գ)*

Օտլ(գ)*

3

400

258

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)* կամ Ֆ(գ)*

 

13

350

259

Ռադիոֆիզիկա

Ֆ(գ) կամ Մ(գ)

Մ(գ)* կամ Ֆ(գ)*

 

13

350

260

Մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)*

 

15

350

261

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Օտլ (գ)*

 

1

400

 

 

 

ՎՊՀ ԹԵԺ ԳԻԾ 077946387

 

 

Back to top