поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ «ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 2012Թ.-ԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է

«ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ» (ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 100 000 ԴՐԱՄԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ), ՈՐԻՆ  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒՄ ԵՆ ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ:

ՀԱՅՏՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ «ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՎԵՐԸ  ՆՇՎԱԾ  ԾՐԱԳԻՐԸ  2020-2021ԹԹ.  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՏԱՐՎԱ  ԱՌԱՋԻՆ   ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ:

 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ

Back to top