поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գ ո ր ծ ը ն թ ա ց ը

Ժ ա մ կ ե տ ը

1-4-րդ կուրսեր

Ուսումնական պարապմունքներ

 (ներառյալ պրակտիկան)

Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 28-ը

Ընթացիկ քննություններ

1-ին փուլ

հոկտեմբերի 14-25

(7-8-րդ շաբաթ)

2-րդ փուլ

դեկտեմբերի

09-20

(15-16-րդ շաբաթ)

Ստուգարքներ

դեկտեմբերի  23-27

Քննություններ

հունվարի  5-25

Պարտքերի մարման առաջին շրջան

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան

փետրվարի 10-14

փետրվարի 17-21

2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքներ

փետրվարի 9-ից

Ուսման վարձի վճարում

Ըստ պայմանագրում (համաձայնագրում)  նշված ժամկետի

 

Զեղչերի դիմումների ներկայացումՎՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման»

կանոնակարգը տեղակայված է բուհի կայքում` vsu.am)

Պետության կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 9

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 13

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գ ո ր ծ ը ն թ ա ց ը

ժամկետը

Ուսումնական պարապմունքներ (ներառյալ պրակտիկան)

Սեպտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 28-ը

Ընթացիկ քննություններ

1-ին փուլ

հոկտեմբերի 14-25

(7-8-րդ շաբաթ)

2-րդ փուլ

դեկտեմբերի

09-20

(15-16-րդ շաբաթ)

Ստուգարքներ

դեկտեմբերի  23-27

Քննություններ

հունվարի  5-25

Պարտքերի մարման առաջին շրջան

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան

փետրվարի 10-14

փետրվարի 17-21

2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները

փետրվարի 9-ից

Ուսման վարձի վճարում

Ըստ պայմանագրում (համաձայնագրում)  նշված ժամանակահատվածի

Զեղչերի դիմումների ներկայացումՎՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգը տեղակայված է բուհի կայքում` vsu.am)

Պետության կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 9-ը

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի13

 

 

ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Գ ո ր ծ ը ն թ ա ց

Առաջին կիսամյակ

Ուսումնական պարապմունքներ

հունվարի  5-ից  փետրվարի 1

Քննաշրջան

մարտի 30-ից ապրիլի 26

Պարտքերի մարման առաջին շրջան

Պարտքերի մարման երկրորդ շրջան

մայիսի 11-15

հունիսի 1-5

Ուսման վարձի վճարում

Ըստ պայմանագրում (համաձայնագրում)  նշված ժամ ժամկետի

 

Զեղչերի դիմումների ներկայացումՎՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման» կանոնակարգը տեղակայված է բուհի կայքում` vsu.am)

Պետության կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել  օգոստոսի 19-ից սեպտեմբերի 9-ը

Բուհի  կողմից կատարվող մասնակի փոխհատուցման համար դիմումները ներկայացնել դեկտեմբերի 16-ից հունվարի 17-ը

 

 

 

 

Back to top