поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Ելնելով ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ իրավիճակի պայմաններում ուսումնական պարապմունքների

դադարեցման հետևանքով կրթական գործընթացի կարգավորման առաջնահերթությունից՝ Համալսարանում գործող «Ներքին կարգապահական կանոններ»-ի, ՄԿԾ-ների ուսումնական պլանների ժամանակացույցների 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին (հեռակա ուսուցման) և 2-րդ կիսամյակի (առկա ուսուցման) ժամանակացույցների մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

Կարգադրություն

Back to top