поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Համալսարանի ղեկավարությունը պատրաստ է ուսանողների համաձայնության դեպքում կրթական 

գործընթացի որոշ  բաղադրիչներ (ավարտական աշխատանքի, մագիստրոսական թեզի ղեկավարում, կուրսայինի ղեկավարում, տեսական դասընթացներ) կազմակերպել առցանց, այդ թվում՝ moodle համակարգում:

Խնդրում ենք հետադարձ կապի միջոցով արտահայտել ձեր կարծիքը: Հետադարձ կապը հաստատել ֆակուլտետների ղեկավարության հետ:

Մինչև 19.03.2020թ. կայքում կտեղադրվի հրամանը և ժամանակացույցը:

Back to top