поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը 2020 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կազմակերպում է աշակերտական առարկայական օլիմպիադա ներքոնշյալ առարկաներից`

Բնագիտական առարկաներ

 1. կենսաբանություն` 10, 11, 12-րդ դասարաններ   մարտի 11-ին` ժամը  1400-ին
 2. քիմիա` 10, 11, 12-րդ դասարաններ             մարտի 12-ին` ժամը  1400-ին
 3. ինֆորմատիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ  մարտի 18-ին` ժամը  1400-ին
 4. ֆիզիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ                              մարտի 19-ին` ժամը  1400-ին
 5. մաթեմատիկա`10, 11, 12-րդ դասարաններ           մարտի 20-ին` ժամը  1400-ին

Հումանիտար առարկաներ

 1. հայոց լեզու՝10, 11, 12-րդ դասարաններ     ապրիլի 1-ին` ժամը 1400  - ին
 2. հայ գրականություն` 10,11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 2-ին` ժամը   1400  - ին
 3. ռուսաց լեզու և գականություն`10, 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 3-ին` ժամը   1400 – ին
 4. օտար լեզու (անգլերեն)` 10, 11, 12-րդ դասարաններ  ապրիլի 8-ին` ժամը  1400 – ին
 5. պատմություն՝ 10, 11, 12-րդ դասարաններ     ապրիլի 9-ին` ժամը 1520  - ին
 6. աշխարհագրություն` 10, 11, 12-րդ դասարաններ ապրիլի 10-ին` ժամը   1520  - ին

Արվեստ

1.երաժշտություն` 10, 11, 12-րդ դասարաններ                         ապրիլի  17-ին` ժամը 1400 – ին              արվեստի մասնաշենքում (թ. 6 դպրոցի ետնամաս)

2.կերպարվեստ՝ 10, 11, 12-րդ դասարաններ                                    ապրիլի  17-ին` ժամը 1400 – ին արվեստի մասնաշենքում (թ. 6 դպրոցի ետնամաս): 

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ համագործակցության և կապերի  բաժին: Հասցե` ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռախոս` (0322) 4-18-53,

(098) 09 07 22: 

 

ՎՊՀ  համագործակցության և կապերի բաժին

Back to top