поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ՝ հետևյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Ամբիոնի վարիչի

  • Հայոց լեզվի ամբիոնի - բ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ բ.գ.թ., դոցենտ

Դոցենտի

  • Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի -1 հաստիք, փ.գ.թ., դոցենտ
  • ՖԴ և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի - 0.75 հաստիք, մ.գ.թ. դոցենտ և/կամ դոցենտ
  • ՖԴ և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի - 0.7 հաստիք, մ.գ.թ. դոցենտ և/կամ դոցենտ 

Ասիստենտի

  • Հայոց լեզվի ամբիոնի-2*0.75 հաստիք, բ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել ըստ  գոյություն ունեցող կանոնակարգի / տես՝  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային ընտրության եվ պաշտոնների տեղակալման

կանոնակարգ, ՎՊՀ կայքէջ` https://vsu.am/karg/2019/profesor-yntrutyun-196.pdf հղմամբ:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել ՎՊՀ ընդհանուր բաժին:

Փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետը` մեկ ամիս սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից /30.10.2019-30.11.2019թթ./:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել համալսարանի գիտական մաս, հեռախոս`  2-09-17,  0322 4-18-55-146:   

           

            «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամ

Back to top