поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Նախագահի ընտրությունը կկայանա սեպտեմբերի 13-ին, ժամը 14։00-ին 303 լսարանում։

Այն ուսանողները, որոնք հավակնում են ՈՒԳԸ նախագահի պաշտոնին, պետք է լրացնեն առցանց հայտաձևը (կցված է)։ Ընտրության օրը բոլոր թեկնածուները կարող են ունենալ ելույթ 5 րոպեի սահմանում՝ ներկայացնելով իրենց ապագա գործունեության և ծրագրերի մասին։  

Ընտրության կարգը և չափորոշիչները ներկայացված են՝ ըստ ՎՊՀ ՈՒԳԸ կանոնադրության։

Ընտրությունը կատարելու են ֆակուլտետների 5 նախագահները՝ ուսումնասիրելով հայտադիմումները, ինչպես նաև թեկնածուների ելույթը։ 

Հաշվի են առնվելու հետևյալ չափանիշները՝

  1. ՎՊՀ ուսանող առնվազն 1 տարի,
  2. Առաջադիմություն (ՄՈԳ), 
  3. Գիտաժողովների մասնակցություն, 
  4. Տպագրված կամ տպագրության երաշխավորված հոդվածներ, 
  5. Հասարակական ակտիվություն, 
  6. Անձնային որակներ, թիմի հետ աշխատելու կարողություն։ 

Հայտերի վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 12-ը՝ մինչև օրվա ավարտ։

https://docs.google.com/forms/d/1zezKG39INqDD58aK3XTUdx4jtNVSHzyRhkQ0h7DnzHM/edit

Back to top