поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Ամբիոնի վարիչի

 1. Գրականության ամբիոնի - բ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ բ.գ.թ., դոցենտ
 2. Կենսաբանության ամբիոնի - կ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ կ.գ.թ., դոցենտ

Դոցենտի

 1. Հայոց լեզվի ամբիոնի - 0.75 հաստիք, բ.գ.թ., դոցենտ
 2. Պատմության ամբիոնի

                     Միջին դարերի պատմություն - 1 հաստիք, պ.գ.թ., դոցենտ 

                     Մերձավոր Արևելքի պատմություն - 1 հաստիք, պ.գ.թ., դոցենտ 

                     Հայոց պատմություն - 1 հաստիք, պ.գ.թ., դոցենտ 

 1. Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի

                    Պետություն և իրավունքի տեսություն - 1 հաստիք, փ.գ.թ., դոցենտ  կամ ի.գ.թ., դոցենտ

                   Փիլիսոփայություն - 0.75 հաստիք, փ.գ.թ., դոցենտ

                    Իրավագիտություն - 0.75 հաստիք, ի.գ.թ., դոցենտ

 1. Մանկավարժության ամբիոնի - 1 հաստիք, մ.գ.թ., դոցենտ
 2. Հոգեբանության ամբիոնի -1 հաստիք, հ.գ.թ., դոցենտ
 3. Արվեստի ամբիոնի

                      Հիմնական նվագարան (դաշնամուր) - 0.5 հաստիք, դոցենտ

                      Խմբավարություն և պարտիտուրայի ընթերցում - 0.5 հաստիք, դոցենտ

                      Գծանկարչություն և գունանկարչություն - 0.75 հաստիք

 1. Կենսաբանության ամբիոնի

                      Ֆիզիոլոգիա - 1 հաստիք, կ.գ.թ., դոցենտ

 1. Քիմիայի ամբիոնի - 1 հաստիք, ք.գ.թ., դոցենտ
 2. Մաթեմատիկայի ամբիոնի - 1 հաստիք, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
 3. ՖԴևԱԻՀ ամբիոնի - 0.75 հաստիք, մ.գ.թ. դոցենտ և/կամ դոցենտ

Ասիստենտի

 1. Հայոց լեզվի ամբիոնի - 0.75 հաստիք, բ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
 2. Ռուսաց լեզվի ամբիոնի - 1 հաստիք, բ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
 3. Օտար լեզվի ամբիոնի - 2 հաստիք (անգլերեն), բ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
 4. Տնտեսագիտության ամբիոնի - 0.5 հաստիք ա.գ.թ. և/կամ տ.գ.թ., առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
 5. Արվեստի ամբիոնի - 0.5 հաստիք - Հայ և համաշխարհային երաժշտության պատմություն - առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
 6. Կենսաբանության ամբիոնի

  Բուսաբանություն - 1 հաստիք, կ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

Ֆիզիոլոգիա - 1 հաստիք, կ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

Բժշկագիտություն - 0.5 հաստիք, բ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

 1. ՖԴևԱԻՀ ամբիոնի - 1 հաստիք, մ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

 Քաղպաշտպանություն - 0.75 հաստիք, առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

 1. Մաթեմատիկա - 0.75 հաստիք, ֆ.մ.գ.թ. կամ մ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

Դասախոսի

 1. Ռուսաց լեզվի ամբիոնի - 3*0.5 հաստիք առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 2. Օտար լեզվի ամբիոնի - 1 հաստիք, առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 3. Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության ամբիոնի - 0.5 հաստիք, առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 4. Տնտեսագիտության ամբիոնի - 2*0.75 հաստիք , առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 5. Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի - 1 հաստիք, առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 6. Մաթեմատիկայի ամբիոնի - 0.5 հաստիք, առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ
 7. ԻՏՄՄ ամբիոնի - 2*1 հաստիք, առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ

8. Քիմիայի ամբիոնի - 0.5 հաստիք (դեղաբանություն), առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ

Back to top