поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2019թ. մարտի 14-ին ՎՊՀ-ում անցկացված

դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ

Քիմիա

 

հ/հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Դպրոց

Դասարան

Գնահատական

1

Ղուկասյան Խաչիկ

Էվրիկա

10

18,25     (տասնութ ամբողջ, քսանհինգ հարյուրերրորդ.)

2

Վարդանյան Սամվել

Էվրիկա

10

19,75     (տասնինը ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

3

Շահվերդյան Գեորգի

Էվրիկա

10

14          (տասնչորս)

4

Կակոսյան Վահան

Էվրիկա

10

13,5       (տասներեքուկես)

5

Հարությունյան Ինեսա

Էվրիկա

10

17           (տասնյոթ)

6

Վարդանյան Հայկ

Էվրիկա

10

15,25    (տասնհինգ ամբողջ, քսանհինգ հարյուրերրորդ.)

7

Մանուցյան Մելինե

Էվրիկա

10

17           (տասնյոթ)

8

Հակոբյան Դիանա

Էվրիկա

10

16,25     (տասնվեց ամբողջ, քսանհինգ հարյուրերրորդ.)

9

Ղազանչյան Լիլիթ

Էվրիկա

10

15,5       (տասնհինգուկես)

10

Աղաբաբյան Սաթինե

Էվրիկա

10

17,5       (տասնյոթուկես)

11

Սոսյան Աննա

Էվրիկա

10

18           (տասնութ)

12

Կոնսուլյան Իզաբելլա 

ՎՊՀ վարժ.

10

6,5          (վեցուկես)

13

Խաչատրյան Անի 

ՎՊՀ վարժ.

10

19           (տասնինը)

14

Շահնազարյան Տիգրան

ՎՊՀ վարժ.

10

3             (երեք)

15

Օհանյան Ռոբերտ

11 ա/դ

10

6,75       (վեց ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

16

Հարությունյան Սուսաննա

11 ա/դ

10

11,5        (տասնմեկուկես)

17

Պառավյան Մարիամ

11 ա/դ

10

10,5        (տասուկես)

18

Խաչատրյան Մանե

11 ա/դ

10

9,5          (իննուկես)

19

Հովհաննիսյան Նանե

11 ա/դ

10

8              (ութ)

20

Այվազյան Նանե

5 ա/դ

10

9               (ինը)

21

Ջիլիկյան Անահիտ

5 ա/դ

10

15,5        (տասնհինգուկես)

22

Գրիգորյան Մանիկ

5 ա/դ

11

19,75     (տասնինը ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

23

Մադոյան Հարություն

5 ա/դ

11

9,5          (իննուկես)

24

Մարկարյան Ռաիսա

5 ա/դ

11

19           (տասնինը)

25

Նիկողոսյան Ժաննա

5 ա/դ

11

18,5        (տասնութուկես)

26

Ստեփանյան Գոռ

5 ա/դ

11

5,75     (հինգ ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

27

Կարապետյան Քնարիկ

5 ա/դ

11

11,25     (տասնմեկ ամբողջ, քսանհինգ հարյուր.)

28

Համբարձումյան Լևոն

5 ա/դ

11

5,75     (հինգ ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

29

Մարգարյան Արման

5 ա/դ

11

17,25    (տասնյոթ ամբողջ, քսանհինգ հարյուր.)

30

Մարկոսյան Մարիա

11 ա/դ

11

19,5      (տասնիննուկես)

31

Վարդանյան Անի

11 ա/դ

11

15         (տասնհինգ)

32

Զաքարյան Հասմիկ

11 ա/դ

11

14,5      (տասնչորսուկես)

33

Առաքելյան Մելինե

11 ա/դ

11

13         (տասներեք)

34

Փարեմուզյան Արինա

11 ա/դ

11

15,5      (տասնհինգուկես)

35

Սարգսյան Լիաննա

11 ա/դ

11

14,75    (տասնչորս ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

36

Խառատյան Լևոն

11 ա/դ

11

18          (տասնութ)

37

Բաղոյան Լիանա

Էվրիկա

11

19,5      (տասնիննուկես)

38

Խառատյան Ալիկ

Էվրիկա

11

5            (հինգ)

39

Հովհաննիսյան Արմեն

Էվրիկա

11

14,25    (տասնչորս ամբողջ, քսանհինգ հարյուր.)

40

Սարգսյան Արթուր

Էվրիկա

11

17,5      (տասնյոթուկես)

41

Չոբանյան Գոռ

Էվրիկա

11

7,5        (յոթուկես)

42

Հարությունյան Աննա

Էվրիկա

11

4,5        (չորսուկես)

43

Պետրոսյան Արտյոմ

Էվրիկա

11

19         (տասնինը)

44

Գասպարյան Լիլիթ

Էվրիկա

11

2,5        (երկուսուկես)

45

Երեմյան Գևորգ

Էվրիկա

11

2,5        (երկուսուկես)

46

Բալյան Անահիտ

17ա/դ

12

17,75    (տասնյոթ  ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

47

Հովհաննիսյան Հայարփի

17ա/դ

12

11         (տասնմեկ)

48

Մխիթարյան Հասմիկ

ՎՊՀ վարժ.

12

18         (տասնութ)

49

Եսայան Սոնյա

ՎՊՀ վարժ.

12

11,25    (տասնմեկ ամբողջ, քսանհինգ հարյուր.)

50

Տռուզյան Անի

Նոր Խաչակապ

12

7,5        (յոթուկես)

51

Մանուկյան Տաթևիկ

11 ա/դ

12

18,5       (տասնութուկես)

52

Վահանյան Թամարա

11 ա/դ

12

15,5       (տասնհինգուկես)

53

Պողոսյան Նարե

11 ա/դ

12

14           (տասնչորս)

54

Ղազարյան Մերի

11 ա/դ

12

17           (տասնյոթ)

55

Ուլիխանյան Յուրա

11 ա/դ

12

15           (տասնհինգ)

56

Դոխոլյան Արեն Արմենի

5  ա/դ

12

20           (քսան)

57

Պետրոսյան Վահագն

5  ա/դ

12

17,5        (տասնյոթուկես)

58

Իսկանդարյան Թորոս

5  ա/դ

12

12,5        (տասներկուսուկես)

59

Հարությունյան Արմինե

5  ա/դ

12

14,5        (տասնչորսուկես)

60

Մկրտչյան Ստեփան

5  ա/դ

12

19,5        (տասնիննուկես)

61

Չոբանյան Լիանա

5  ա/դ

12

15           (տասնհինգ)

62

Վարդանյան Սյուզաննա

5  ա/դ

12

16             (տասնվեց)

63

Քոչարյան Արամ

5  ա/դ

12

18,75    (տասնութ  ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

64

Հարությունյան Արտյոմ

5  ա/դ

12

17,75    (տասնյոթ  ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

65

Սարդարյան Վահրամ

5  ա/դ

12

17,5       (տասնյոթուկես)

66

Այվազյան Աննա

Էվրիկա

12

18,25    (տասնութ  ամբողջ, քսանհինգ հարյուր.)

67

Գևորգյան Նանե

Էվրիկա

12

13,75    (տասներեք  ամբողջ, յոթանասունհինգ հարյուր.)

68

Դավթյան Հրանտ

Էվրիկա

12

15,5       (տասնհինգուկես)

Back to top