поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2019թ. մարտի 19-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների

առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ

Ինֆորմատիկա

 

հ/հ

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Դպրոց

Դասարան

Գնահատական

1

Գասպարյան Լիլիթ

Էվրիկա

11

12 (տասներկու)

2

Սիմոնյան Վահագն

Էվրիկա

12

5   (հինգ)

3

Քառյան Գագիկ

Էվրիկա

12

6  (վեց)

 

 

Back to top