поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

 

2021թ. ապրիլի  14-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ

«Հայոց պատմություն»

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

 

2021թ. ապրիլի  15-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ

«Աշխարհագրություն»

 

2021թ. ապրիլի  16-ին ՎՊՀ-ում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի արդյունքներ

«Կերպարվեստ»

Back to top