поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի նախաձեռնությամբ փետրվարի 19-ին՝

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» (այսուհետ՝ ՎՊՀ) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, առաջնորդվելով հիմնադրամի կանոնադրությամբ և ռեկտորի ընտրության կանոնակարգով,

ՊԱՇՏՈՆԸ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի նախաձեռնությամբ փետրվարի 21-ին՝

Առկա և հեռակա համակարգում սովորող սիրելի՛ ուսանողներ, Վանաձորի պետական համալսարանը 

2019-20ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Back to top