поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  Հ.  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎ.  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ժ. 02.01  «ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ  2020-2021  ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ`  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ,  ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ  ՎՃԱՐԻ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ  (ԱՆՎՃԱՐ):

ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՅԱՇԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ԻՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ, ՌՈՒՄԻՆԻԱ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության երաշխավորությամբ Վանաձորի պետական համալսարանը կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ` հանրակրթական

    Հայաստանի Հանրապետության «Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման» կարգի

ՎՈԼԳՈԳՐԱԴԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկացնում ենք, որ Շվեյցարիայի կառավարությունը շնորհում է 2021-2022թթ. «Գերազանցության կրթաթոշակներ» հայ գիտնականների համար՝ խթանելու միջազգային փոխանակումը և հետազոտական համագործակցությունը Շվեյցարիայի և ավելի քան 180 այլ երկրների միջև:

Back to top