поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնը հիմնադրվել է 1972 թվականին: Ամբիոնի հիմնադրումը պայմանավորված էր տնտեսության և հանրային կյանքի մյուս բնագավառներում տնտեսագիտության դերի կարևորության, տնտեսագիտական գիտելիքներով զինված որակյալ կադրերի պատրաստման անհրաժեշտության գիտակցմամբ:

Վարիչները`

Ամբիոնի հիմնադիր վարիչն է եղել տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գագիկ Խաչատրյանը (1972-1973), այնուհետև ամբիոնի ղեկավարումը շարունակել են տ.գ.թ., դոցենտ Հովիկ Շեկոյանը (1973-1981թթ),   տ.գ.թ., դոցենտ Կորյուն Թորոսյանը (1982-2013 թթ.), տ.գ.թ., դոցենտ Նարինե Սաշիկի Բարսեղյանը (2013-2018), տ.գ.թ., դոցենտ Վիկտորյա Վոլոդյայի Հարությունյանը:

Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուսուցումն իրականացվում է ՎՊՀ բոլոր ֆակուլտետների բակալավրիատի (առկա և հեռակա ուսուցման) երկրորդ կուրսերում, «Կառավարում», «Սերվիս», «Աշխարհագրություն»  մասնագիտությունների բակալավրատի առկա և հեռակա ուսուցման բոլոր կուրսերում, ինչպես նաև «Հանրային կառավարում», «Կրթության կառավարում» մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ողջ ուսումնառության ընթացքում: Ուսանողները ծանոթանում են ծրագրով նախատեսված տեսական դասընթացների բոլոր թեմաներին, իսկ գործնական աշխատանքների և արտադրական, գիտահետազոտական ու գիտամանկավարժական պրակտիկայի  ընթացքում փորձառությամբ ամրապնդում ստացած գիտելիքները՝ ձեռք բերելով գործնական հմտություններ:

Առանձին դասընթացներ կարդալու համար հրավիրվում են համապատասխան բնագավառների մասնագետներ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում զուգակցել ակադեմիական կրթությունը գործնական հմտությունների հետ:

Մասնագիտությունները

Կառավարում, Սերվիս, Աշխարհագրություն, Հանրային կառավարում, Կրթության կառավարում 

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնի գիտահետազոտական հիմնական թեման է «Տնտեսության զարգացման տեսա­կան և ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»: 
Ամբիոնի դասախոսները հրատարակել են շուրջ 280 հոդված, 6 մենագրություն և 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:

Ամբիոնի աշխատակիցներն ակտիվորեն մասնակցում են ՎՊՀ «Բանբեր» գիտական հանդեսի կայացմանը՝ տպագրելով՝ տնտեսագիտական արդի հիմնախնդիրների վերլուծությանը ուղղված գիտական, գիտամեթոդական հոդվածներ: 

Ամբիոնի կազմը  

 

Ազգանունանունհայրանուն

Գիտաստիճան

Գիտկոչում

1

Հարությունյան  Վիկտորյա Վոլոդյայի

տ.գ.թ.

դոցենտ

2

Թորոսյան Կորյուն Անդրանիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ

3

Ժամհարյան Սամվել Գուրգենի

տ.գ.թ.

դոցենտ

4

Բարսեղյան Նարինե Սաշիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ

5

Նասիլյան Էմմա Համբարձումի

տ.գ.թ

դոցենտ

6

Բադոյան Տիգրան Սլավիկի

տ.գ.թ

դոցենտ

 7

Եղյան Գոհար Բաբկենի

ա.գ.թ

դոցենտ

8

Հարությունյան Ռաֆայել Հրայրի

ա.գ.թ

դոցենտ

9

Գևորգյան Անուշ Ժորայի

կ.գ.թ

դոցենտ

10

Պապոյան Հրայր Մարտինի

տ.գ.թ

 

11

Ավդալյան Լիլիթ Վոլոդյայի

տ.գ.թ

 

12

Խառատյան Արթուր Սերգեյի

տ.գ.թ

 

13

Բաղդասարյան Սասուն Սամվելի

ա.գ.թ.

 

14

Թադևոսյան Գագիկ Պարսամի

ա.գ.թ.

դոցենտ

15

Անանյան Մարիետա Վլադիմիրի

 

 

16

Խաչատրյան Գևորգ Սերյոժայի

 

 

17

Գևորգյան Արմինե Վարդանի

 

 

18

Ստեփանյան Արինե Տարոնի

 

 

19

Անտինյան Արայիկ Ռազմիկի

 

 

20

Ծատուրյան Անուշ Հայկի

 

 

21

Շահվերդյան Նելլի Յուրայի

 

 

Հասցե` ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 ՎՊՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Հեռ.` (+374322) 4-18-55 (125) 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2015-2018ԹԹ.

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԵՏՎՈԻԹՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ 2017 – 2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 125

Էլփոստ՝  Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top