2022-2023 ուստարվա բակալավրի առկա համակարգի միասնական քննությունների հայտագրման երկրորդ փուլ

2022-2023 ուստարվա բակալավրի առկա համակարգի միասնական քննությունների հայտագրման երկրորդ փուլ

Տեղեկացնում ենք, որ ս.թ. հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացվում է օտարերկրացիների, օտարերկրյա պետությունների ու

սումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների կողմից մասնագիտության և տվյալ մասնագիտության համար սահմանված (հանձնած կամ հանձնվող) քննական առարկաների առցանց հայտագրումը։

Previous Article
Next Article