2022Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ` ԺԱՄԸ 16.00 – ԻՆ, ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2022Թ.  ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ  28-ԻՆ` ԺԱՄԸ  16.00 – ԻՆ, ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏ

Գիտական խորհրդի նիստն անցկացվում է առցանց (օնլայն)  «ZOOM» հարթարկում:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1․ Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման համակարգի 2022-23 ուստարվանից նոր  ներդրվող      053101.00.6 — Քիմիա մասնագիտություն՝ 053101.02.6 — Դեղագործական քիմիա կրթական ծրագրի ուսումնական պլանում որակավորման անճշտության վերացման և հաստատման հարցը։

Զեկ.՝ ուսումնական աշխատանքների գծով

պրոռեկտոր Լ.Կոստանդյան

Միացե՛ք Zoom-ի հանդիպմանը՝

https://us06web.zoom.us/j/6627490702?pwd=WlFkZnFLekl0MFI4b2JjNmlYVU5WUT09

Կոնֆերանսի  ID՝ 662 749 0702

Մուտքի կոդ՝ 7777

                      Ծանոթություն.  ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր առաջ:

բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ ներքին ցանցում`վարչական գիտ.Գիտ.խորհուրդ28.12.2022թ.:  

Գիտքարտուղար                      Ս.Բեժանյան

23.12.2022թ.

Previous Article
Next Article