Սիրելի՛ դիմորդներ

Սիրելի՛ դիմորդներ,


Բակալավրիատի հեռակա համակարգով ընդունելության դիմում-հայտերը լրացվում են ԳԹԿ-ի dimord.am կայքում՝ սեպտեմբերի 5-ից 25-ը։
Դիմում-հայտերը լրացնելու համար կարող եք դիմել Վանաձորի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողով։
Միասնական և ներբուհական քննությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 20-ից 27-ը։

Previous Article
Next Article