«Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը կներդրվի ևս 6 բուհում

«Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացը կներդրվի ևս 6 բուհում

Եվս 6 բուհերի և «Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատության» հայաստանյան

գրասենյակի («ԱՅ ԷՖ Ի ԷՍ»)  միջև  «Ներգրավված քաղաքացի»  դասընթացի 

ներդրման վերաբերյալ հուշագիր ստորագրվեց։

Տես՝  https://escs.am/am/news/11257

Previous Article
Next Article